Retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt. Les mer om retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Koronavirus
Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. 
Les mer om havna sine koronatiltak

Hygienesertifikat

Hygienesertifikat

Ålesundregionens havnevesen utsteder hygienesertifikat til fartøyer på forespørsel. Slike forespørsler rettes til maritim avdeling ved havnevakta. 

Fartøy som bestiller hygienesertifikat og får dette utstedt av Ålesundregionens havnevesen skal betale de til enhver tid gjeldende satser for slike dokumenter fastsatt av Helsedirektoratet. I tillegg kommer kostnader som Ålesundregionens havnevesen måtte ha med inspeksjoner, reise/levering m.m av disse til fartøyet.

Bestill hygienesertifikat

Til toppen