Retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt. Les mer om retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Koronavirus
Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. 
Les mer om havna sine koronatiltak

Finn pris

Priser

Her finner du priser for alle Ålesundregionens havnevesen sine tjenester

Alle priser er å oppfatte som eks. mva. Ålesundregionens havnevesen tar forbehold om prisjusteringer og feil. For 2021 belastes det ikke farvannsavgift i Ålesundregionens havnevesen sitt havnedistrikt.

For lystfartøy og yachter med lengde over 24 meter gjelder egne priser.  

Forskrift, priser og vilkår (PDF, 410 kB)

Prisliste avfallshåndtering (PDF, 163 kB)

 

Rabatter

Lasteskip, ro-ro skip, brønnbåter og containerskip i utenriks og innenriks rutefart som benytter offentlig kai som fast anløpssted i sin rutefart innrømmes en midlertidig rabatt på de oppførte satser for kaivederlag i prislisten på 15 %. Rabatten innrømmes på grunnlag av seilingsplanen forelagt Ålesundregionens havnevesen av skipets reder eller operatør. Seilingsplan må minst dekke en tidsperiode på 3 måneder.

Transportoperatøren få godskrevet en rabatt på 10% dersom de har innlevert lasteoppgaven senest 14 dager etter fartøyets avgang. 

Miljørabatt
Flere norske havner og organisasjoner samarbeider for å finne tiltak som kan bidra til å redusere cruiseskipets miljøpåvirkning i havner. Målet til de ulike interessentene er å oppfordre rederier til å velge gode miljøløsninger ved å differensiere på f. eks. kaivederlag. DNV vil drifte online-løsningen og vil tilby EPI-portalen som en tjeneste for brukere. EPI registreres av skipet/agent via portal til DNV GL innen 72 timer etter avgang. Ved ikke rapportert EPI beregnes vederlaget ut fra at poengsummen er 0 – null. 

EPI Score - beregning av rabatt
EPI Score - beregning av rabatt
EPI - SCORE RABATT/PÅSLAG
50 - 100 - 10 %
41 - 50 - 5 %
31 - 40 - 3 %
30 0
26 - 29 3 %
11 - 25 5 %
1 - 10 10 %
0 / ikke rapportert 25 %

Pristilbud

For pristilbud på ventekai, årsbetalere og langtidsliggende ta kontakt. 

Ny priskalkulator er under utvikling og kommer snart.

Til toppen