Finn pris

Priser

Her finner du priser for alle Ålesundregionens havnevesen sine tjenester. Alle priser er å oppfatte som eks. mva. Ålesundregionens havnevesen tar forbehold om prisjusteringer og feil. For 2021 belastes det ikke farvannsavgift i Ålesundregionens havnevesen sitt havnedistrikt.

For lystfartøy og yachter med lengde over 24 meter gjelder egne priser.  

Priskalkulatoren

Priskalkulatoren er et verktøy for våre kunder til å kunne gjøre et estimat på hva det vil koste å anløpe en offentlig kai i havneregionen. Dette er kun estimat og vil kunne avvike fra faktiske og fakturerte beløp. Det vises ellers til ÅRH sitt prisregulativ med rabatter og regelverket knyttet til fastsettelsen av de ulike elementene.

Det er laget en kalkulator for cruiseskip og en annen kalkulator for øvrige fartøystyper.

PS! Priskalkulatoren er under utvikling så om det er noe dere brukere av denne ønsker at vi skal kunne se på muligheten for å endre / tilpasse så send oss gjerne et innspill på det pr e-post til post@alesund.havn.no

Priskalkulator for annen skipstrafikk

 

Priskalkulator for cruise

 

Rabatter

Lasteskip, ro-ro skip, brønnbåter og containerskip i utenriks og innenriks rutefart som benytter offentlig kai som fast anløpssted i sin rutefart innrømmes en midlertidig rabatt på de oppførte satser for kaivederlag i prislisten på 15 %. Rabatten innrømmes på grunnlag av seilingsplanen forelagt Ålesundregionens havnevesen av skipets reder eller operatør. Seilingsplan må minst dekke en tidsperiode på 3 måneder.

Transportoperatøren få godskrevet en rabatt på 10% dersom de har innlevert lasteoppgaven senest 14 dager etter fartøyets avgang. 

Miljørabatt
Flere norske havner og organisasjoner samarbeider for å finne tiltak som kan bidra til å redusere cruiseskipets miljøpåvirkning i havner. Målet til de ulike interessentene er å oppfordre rederier til å velge gode miljøløsninger ved å differensiere på f. eks. kaivederlag. DNV vil drifte online-løsningen og vil tilby EPI-portalen som en tjeneste for brukere. EPI registreres av skipet/agent via portal til DNV GL innen 72 timer etter avgang. Ved ikke rapportert EPI beregnes vederlaget ut fra at poengsummen er 0 – null. 

EPI Score - beregning av rabatt

EPI Score - beregning av rabatt
EPI - SCORE RABATT/PÅSLAG
50 - 100 - 10 %
41 - 50 - 5 %
31 - 40 - 3 %
30 0
26 - 29 3 %
11 - 25 5 %
1 - 10 10 %
0 / ikke rapportert 25 %


Pristilbud

For pristilbud på ventekai, årsbetalere og langtidsliggende ta kontakt. 

Nyttige lenker

Forskrift, priser og vilkår (PDF, 395 kB)

Prisliste avfallshåndtering (PDF, 163 kB)

Til toppen