Retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt. Les mer om retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Koronavirus
Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. 
Les mer om havna sine koronatiltak

Koronatiltak i havna

Koronatiltak i havna

Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke restriksjoner som gjelder for alle anløp og besøkende i våre havneområder.

Godstrafikk går som normalt

De norske havnene og sjøtransporten er blant de samfunnskritiske sektorene som fortsatt må ivareta aktivitet for å sikre at viktige varer kommer fram. Godstrafikken går som normalt i store deler av landet, også i Ålesundregionens havnevesen.

Varslingsplan ved mistanke om smitte på skip

•  Havnevakta i Ålesundregionens havnevesen på tlf: 958 83 400  vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlegen i kommunen om fartøyet først anløp. Sjøfartsdirektoratet har egne retningslinjer for mannskapsskifte og innreiseregler for sjøfolk.
Les mer om Sjøfartsdirektoratets retningslinjer i forbindelse med Korona

•  Folkehelseinstituttet på tlf: 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på tlf: 21 07 63 48 (smittevernvakta).

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

Ålesundregionens havnevesen forholder seg til enhver tid til nasjonale og kommunens retningslinjer for smittevern. Les mer om kommunens smittevern

 

Administrasjonsbygg på Skansekaia er stengt.

For å sikre smittevern og redusere antall fysiske kontaktpunkter er administrasjonsbygget kun åpent for besøkende etter avtale. Alle besøkende bes ta kontakt på tlf: 70 16 34 00

 

Hvordan arbeider Ålesundregionens havnevesen med smittevern?

En egen beredskapsgruppe er opprettet for å vurderer løpende retningslinjene fra myndighetene og hvilke tiltak man kan gjøre som havn for å bidra til et sterkere smittevern. Dette koordineres videre i tett samarbeid med smitteoverlegen i kommunen.

Våre tiltak

1.  Informasjon om varslingsplan og retningslinjer ved smitte om bord oversendes alle anløpende fartøy.

2.  Rutiner for personell som håndterer anløp er etablert for å redusere risiko for smitte.

3.  Ålesundregionens havnevesen sine ansatte i administrasjonen vurderer bemanningstetthet og tilgang for eksterne besøk i kontorlokalene løpende basert på smittesituasjonen lokalt.

4.  Virksomhetskritiske funksjoner knyttet til trafikkavvikling løses gjennom arbeidslag og redusert antall kontakter i løpet av arbeidsdagen.

5.  Klare retningslinjer for å ivareta smittevernet ved besøk, møter og eksterne aktiviteter basert på smittesituasjonen. Digitale møter skal som hovedregel avholdes under pandemien.

 

Hvordan påvirkes passasjertrafikk og cruisetrafikk?

I hht. kapittel 3 i Covid-19-forskriften tillates internasjonale kystcruise dersom rederiets Covid-10-protokoller er godkjent av Helsedirektoratet. Rederiet må imidlertid operere med følgende begrensninger:

•  Maks 50 % passasjerkapasitetsutnyttelse 

•  Begrenset til maksimalt 200 personer om bord, inkl. mannskap og passasjerer

•  Mannskap og passasjerer kan ikke gå i land i Norge

•  Nye mannskaper, passasjerer eller besøkende kan ikke gå om bord under seilasen

•  Som vilkår for godkjenning stilles det krav om at skipet skal returnere til havn i ombordstigningslandet ved påvist SARS-CoV-2 om bord og at skipet ikke skal befinne seg lenger unna ombordstigningslandet enn at det kan returnere til havn i ombordstigningslandet i løpet av 30 timers seiling

Som følge av restriksjoner knyttet til tilreisende fra andre land, har cruiseaktiviteten så langt blitt kansellert i Ålesund Havn.

Også Hurtigruten har hatt redusert tilbud og periodevis få anløp til Ålesund. Se mer om Hurtigrutens ruteplan på www.hurtigruten.no

Til toppen