Retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt. Les mer om retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Koronavirus
Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. 
Les mer om havna sine koronatiltak

Areal og eiendom

Areal og eiendom

Ålesund havnedrift er driftsselskap for Flatholmen havneanlegg. Selskapet er 100% eid av Ålesundregionens Havnevesen. På Flatholmen havneanlegg har allerede mange aktører etablert seg og anlegget er under utvidelse.

Flatholmen havneanlegg

Flatholmen havneanlegg er det største området som Ålesundregionens Havnevesen eier, og er også det viktigste satsningsområde for årene som kommer. Bygningsmassen består i all hovedsak av kontorer og lager (tørr/kjøl/frys). I tillegg leier Ålesundregionens Havnevesen ut betydelige mengder kaiareal til havnens brukere. Terminal/lager og kontorbygg

Utendørsareal
Ålesundregionens Havnevesen har store utendørsareal, logistikkareal og nesten 16.000 m² med terminal-, lager- og kontorbygg. Eiendommene ligger sentralt plassert i forhold til Ålesund Havn, som for eksempel Flatholmen, Skutvika, Skansekaia, Skateflua m.m . Ålesundregionens Havnevesen har i tillegg næringseiendommer på Gjøsundet, i Spjelkavik og på Humla. De aller fleste eiendommene er tilknyttet kai og med utvendige arealer.


Ålesund sentrum

• Administrasjonsbygg
• Kontorbygg
• Lagerlokaler
• Cruiseterminal
• Hurtigbåtterminal
• Parkering

Skutvika

• Uteareal
• Logistikkareal bak kai
• Kontor- / lagerlokaler

Flatholmen

• Terminaler
• Lager- / redskapshus
• Tekniske bygg
• Uteareal
• Logistikkareal

Spjelkavik

• Kontorbygg m/ parkering
• Uteareal

Ta kontakt for tilbud om leie av kontor- / lagerlokaler eller uteareal. 

Til toppen