Gods og fiskeri

Ålesundregionens havnevesen er en moderne gods - og fiskerihavn som er åpen for lasting og lossing døgnet rundt. Havnen har stor lagringskapasitet og vi vil gjøre vårt ytterste for å yte profesjonell og rask service.

 


Nøkkelinformasjon
 

Havnekontakt
Havnevakta

 

Telefon
95 88 34 00

 

Offentlig kai
4000 meter

 

2 godsterminaler 
Skutvika og Flatholmen

 

Ro-ro rampe
Flatholmen

 

 

Tjenester
Våre tjenester

Utleie maskiner, fartøy og utstyr
Fartøyene Skansen og Sabben,
Yokohama - fendere. sjøvannsprøyte,
lastebil og teleskoplaster


Vannforsyning
40 m3

 

Avfallshåndtering

Landstrøm

Fortøyning
 

ShortSea Shipping

Shortse​a Promotion C​entre Norge​ i samarbeid med flere næringsorganisasjoner tilknyttet sjøtransport. ​​​​Målet er å øke kunnskapen om sjøtransporten i Norge. Informasjontjenestene retter seg mot norske speditører, eksportører, importører og distributører som kan ha glede av de fordeler sjøveien byr på. Som sponsor av ShortSea Shipping kan Ålesundregionens Havnevesen tilby informasjonstjenester gjennom deres portal som viser oversikt over den enkleste og raskeste måten å få sendt varer sjøveien med ulike rederi og meglere. 

Tilbud og tjenester

Med 4000 meter offentlig kai, container - og stykkgodshavn, ro-ro ramper, bulklaster, fiskeri, frysehotell, skipsreparasjoner, utleie maskiner, fartøy og utstyr, servicekontor og havnevakt kan vi betjene alle typer last og fartøy.

Bestill våre tjenester 


Priser gods

Opplysninger om gods og varer skal kunden uoppfordret og fortløpende etter fartøyets avgang gi de opplysninger som er nødvendig for at ÅRH skal kunne føre statistikk for SSB og innkreve varevederlag. Varerapport skal føres på skjema gitt av ÅRH hvis ikke annet er bestemt mellom ÅRH og kunden. På grunnlag av innsendte oppgaver vil ÅRH fakturere varevederlag til vedkommende transportoperatør.

Skjema 1 varerapport (PDF, 47 kB)  

Skjema 2 varerapport (PDF, 78 kB)

 

Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn (PDF, 453 kB)

 

Varevederlag
Godstype Pris Enhet
Stykkgods ikke spesifisert 17,60 Per tonn
Stykkgods spesifisert 15,75 Per tonn
Salt-stykkgods 8,90 Per tonn
Varebil/campingbil/bobil/personbil 200,00 Per stk
Fersk laks 10,50 Per tonn
Lastebil/buss etc 335,00 Per stk
Båt under 20 fot 200,00 Per stk
Båt over 20 fot 335,00 Per stk
Tomgods 14,75 Per tonn
Bulk ikke spesifisert andre steder 7,50 Per tonn
Salt  4,55 Per tonn
Sand og grus 4,70 Per tonn
Landbasert gods - bil til bil 17,80 Per tonn
Minste varevederlag 160,00