Siste nytt

  • 06.06.2024 Årsmelding 2023
    2023 ble nok et historisk godt år for Ålesundregionens havnevesen (ÅRH). Ålesund er Norges største cruisehavn, største fiskerihavn og nest største containerhavn uttaler havnefogd Ole Christian Fiskaa.
  • 27.02.2024 Vi søker ny havnebetjent
    En av våre inspektører flytter og vi søker nå etter en havnebetjent til vår maritime avdeling. Stillingen som havnebetjent inngår i en vaktordning ved havnevakta, hvor arbeidet fordeles på en vaktplan med 4-ukers turnus med friperiode. Det vil være muligheter for opprykk til havneinspektør.
  • 24.01.2024 Sommerjobb i havna?
    Vi er Norges største fiskeri- og cruisehavn, Norges nest største containerhavn og med Europas nest største landstrømanlegg for cruiseskip. Ålesundregionens havnevesen har i dag 15 heltidsstillinger, og er en interkommunal sammenslutning med kommunene Haram, Giske, Sula og Ålesund. Havnen drives på forretningsmessig basis under ledelse av et felles havneråd og havnestyre. Vi er nå inne i en historisk ekspansiv periode med stor utbygging av ny havneinfrastruktur og Ålesund som by har de senere årene hatt sterk vekst innenfor kultur og næringslivet.
Til toppen