Siste nytt

  • 12.09.2023 Skipsfarten inkluderes i EUs klimakvotesystem fra 2024
    Maritim transport innlemmes i EUs klimakvotesystem fra 1. januar neste år. Kvoteplikten vil i første omgang gjelde kommersiell transport av varer eller passasjerer på skip med bruttotonnasje 5000 bruttotonn eller mer, og som er regulert under MRV-forordningen.
  • 17.08.2023 Vi søker ny Maritim driftssjef/Havnekaptein
    Ålesundregionens havnevesen er en interkommunal sammenslutning som er eid av kommunene Giske, Sula og Ålesund. Havnen drives på forretningsmessig basis under ledelse av et felles havneråd og havnestyre. Havnevesenet er en tett og effektiv organisasjon med 14 heltidsstillinger.
  • 09.08.2023 Endringer i regelverk om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip
    Klima- og miljødepartementet (KLD) har vedtatt endringer i forurensningsforskriften om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, fiskefartøy og fritidsbåter. Forskriften trer i kraft 1. oktober 2023.
Til toppen