Siste nytt

  • 06.12.2021 Kurs i kystnavigasjon
    NTNU i Ålesund er en av skolene som er godkjent for kurs i kystnavigasjon, og Kystverket jobber for å få kurs om kystnavigasjon som et frivillig tilbud i utdanningen til siste års nautikkstudenter ved høgskoler og maritime fagskoler. Godkjent kursbevis vil oppfylle ett av kravene for å få kadettfarledsbevis.
  • 02.12.2021 Kystbudsjettet øker med 80 millioner kroner
    - 80 millioner kroner mer til farleder og investeringer i havner viser at Norske Havner har blitt hørt. Men vi trenger større økninger fremover om dette skal monne, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter.
  • 24.11.2021 Utsetter tildeling av totalentreprenør til 2023 for Stad skipstunnel
    – Det er viktig å presisere at dette er snakk om en faseforskyving av aktiviteter. Vi er godt i gang med grunnlagsarbeidet, men vi trenger litt mer tid enn først signalisert med tanke på anskaffelse av totalentreprenør, sier prosjektleder Terje Skjeppestad i Kystverket. I regjeringens forslag til endringer i Statsbudsjettet for 2022 står det at tildelingene til Stad skipstunnel er forskjøvet til 2023.
Til toppen