Siste nytt

  • 24.01.2024 Sommerjobb i havna?
    Vi er Norges største fiskeri- og cruisehavn, Norges nest største containerhavn og med Europas nest største landstrømanlegg for cruiseskip. Ålesundregionens havnevesen har i dag 15 heltidsstillinger, og er en interkommunal sammenslutning med kommunene Haram, Giske, Sula og Ålesund. Havnen drives på forretningsmessig basis under ledelse av et felles havneråd og havnestyre. Vi er nå inne i en historisk ekspansiv periode med stor utbygging av ny havneinfrastruktur og Ålesund som by har de senere årene hatt sterk vekst innenfor kultur og næringslivet.
  • 23.01.2024 Søknad om støtte til ulike formål i 2024 - Søknadsfrist 1.mars for inneværende år
    Havna mottar jevnlig søknader om støtte til ulike formål. På generelt grunnlag, så stilles det krav om at havnekapitalen ikke anvendes til formål som ikke tjener sjøtransport og havneformål. For at havnestyret skal kunne vurdere søknadene og arrangementene, så er det vesentlig at innholdet i dem er egnet til å beskrive godt hvilke mål som tenkes oppnådd med arrangementene, og hvordan disse sammenfaller med ÅRHs virksomhetsmål.
  • 31.12.2023 Vi søker eiendomsforvalter og prosjektleder
    Til stillingen søkes en resultatorientert og handlekraftig person med relevant utdanning fra høyskole eller tilsvarende, med byggeteknisk bakgrunn og som vil være til stede for seksjonens dyktige medarbeidere. Den rette kandidaten evner å ha omtanke for kolleger og kunder også på de travleste dagene.
Til toppen