Siste nytt

  • 17.11.2023 Forhandler om maritimt klimapartnerskap
    Forhandlingene mellom regjeringen og næringen om et maritimt klimapartnerskap er i gang. Målet er å få fart på den grønne omstillingen og bidra til å nå Norges klimamål, samtidig som næringslivets konkurranseevne opprettholdes.
  • 14.11.2023 Mange høringssvar knyttet til nullutslipp
    Stortinget vedtok i 2018 at verdensarvfjordene skal være utslippsfrie fra 2026. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) sendt Sjøfartsdirektoratet et forslag til regelverk ut på høring i juli. Nå er høringsfristen gått ut.
  • 12.09.2023 Skipsfarten inkluderes i EUs klimakvotesystem fra 2024
    Maritim transport innlemmes i EUs klimakvotesystem fra 1. januar neste år. Kvoteplikten vil i første omgang gjelde kommersiell transport av varer eller passasjerer på skip med bruttotonnasje 5000 bruttotonn eller mer, og som er regulert under MRV-forordningen.
Til toppen