Siste nytt

  • 27.02.2023 Er du vår nye vedlikeholdsmedarbeider/arbeidsleder?
    Ålesundregionens havnevesen er en interkommunal sammenslutning med kommunene Giske, Sula og Ålesund. Havnen drives på forretningsmessig basis under ledelse av et felles havneråd og havnestyre. Havnevesenet har i dag 14 heltidsstillinger.
  • 21.02.2023 Søknad om støtte til ulike formål i 2023 - Søknadsfrist 1.mars for inneværende år
    Havna mottar jevnlig søknader om støtte til ulike formål. På generelt grunnlag, så stilles det krav om at havnekapitalen ikke anvendes til formål som ikke tjener sjøtransport og havneformål. For at havnestyret skal kunne vurdere søknadene og arrangementene, så er det vesentlig at innholdet i dem er egnet til å beskrive godt hvilke mål som tenkes oppnådd med arrangementene, og hvordan disse sammenfaller med ÅRHs virksomhetsmål.
  • 26.01.2023 Nye miljøkrav for skip
    Fra 1. november 2022 trådte nytt regelverk for energieffektivitet på skip, i kraft. Kravene er gjeldende fra januar 2023.
Til toppen