Siste nytt

  • 11.11.2022 Hva betyr EUs nye klimatiltak for havnene i Norge?
    EU har i løpet av de siste årene blitt en internasjonalt viktig pådriver for det grønne skiftet. Med den omfattende klimapakken «Klar for 55» rettes flere tiltak også mot sjøfarten og mot havnene.
  • 31.10.2022 Digitalisering av norske havner
    Høsten 2019 ble den digitale utgaven av Den norske los lansert. Farvannsbeskrivelsen ble flyttet fra bøker i bokhylla, via pdf-utgave til en digital interaktiv nettside. Underveis i digitaliseringsprosessen ble det avdekket et stort behov for oppdatert informasjon om havner. I 2020 ble det utgangspunktet for digitaliseringsprosjektet «Havnedata» med mål om å etablere standardiserte datasett for havnedata, i tillegg til å etablere et nasjonalt forvaltningsopplegg på samme plattform som felles kartdatabase. Skutvika containerterminal
  • 13.10.2022 Innstramming for russiske fiskefartøy trer i kraft
    Innstramningene som ble varslet 6. oktober, om at russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn kun kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord, trer i kraft fredag 14. oktober.
Til toppen