Havnevakta

Havnevakta

Havneinspektørene har ansvar for anvisning av kaiplass ved de offentlige kaiene og registrering av skip ved de private kaiene.

Offentlig og private kaier

Inspektørene har ansvaret for anvisning av kaiplass ved de offentlige kaiene, samt registrering av all skipstrafikk i vårt havneområde både for offentlig og private kaier. Havnevakta betjenes av i alt 5 fast ansatte inspektører som går i en turnusordning, i tillegg har vi god hjelp av dyktige vikarer i perioder med ekstra høy aktivitet.

 

Nøkkelinformasjon

 

Bemannet

Mandag - torsdag fra kl. 06:00 - 22:00
Fredag - søndag fra kl. 06:00 - 20:00

 

Beredskapsvakt

Mandag - torsdag fra kl. 22:00 - 06:00
Fredag - søndag fra kl. 20:00 - 06:00


Responstiden er satt til 30 minutter ved beredskapsvakt.

 

Fortøyning

Fortøyningsbistand utføres hele døgnet, øvrige tjenester kan bestilles sammen med dette. 

 

Kontakt

Telefon: (+ 47) 95 88 34 00
VHF: 12

 

Våre tjenester

Havnevakta er også behjelpelig med levering av tjenester knyttet til et anløp, eksempelvis: 

Fortøyningsfolk/fortøyningsbåter/taubåter
Avfallscontainere, mottak av oljeavfall/spillolje etc
Levering av bunkers m.m på offentlige kaier
Strøm, vann og kloakk

 Bestill tjenester og kaiplass 

Bestill hygienesertifikat

I et nødstilfelle vil havnevakta kunne yte bistand til skadde som trenger legehjelp/ambulanse.

Bemannet

Havnevakta er bemannet og nåes på VHF ch 12, og mobil 95 88 34 00.

Mandag - torsdag fra kl. 06:00 - 22:00
Fredag - søndag fra kl. 06:00 - 20:00

Beredskapsvakt

Utover disse tider har vi beredskapsvakt, da er det kun mobil som besvares på 95 88 34 00:

Til toppen