Møter og sakspapir

Møter og sakspapir

Møtedager for havnestyret og havnerådet i 2021. 

 

Møter
Utvalg Jan Mars Apr Mai Juni Sep Okt Nov Des
Havnestyret 18 01 12 10 21 13 01, 22
Havneråd 17 07 27 10


Møtetidspunkt kl. 14.
Det blir 8 møter i havnestyret og 3 møter i havnerådet. Dersom det skulle komme opp behov eller hastesaker utenom oppsatt møtekalender, blir det mulig å innkalle til ekstraordinært møte.

Les mer om havnestyret 

Les mer om sakspapir til havnestyret

Havnerådet har 3 årlige møtedager hvor følgende faste saker legges frem for behandling:

Møte nr. 1 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.

Møte nr. 2 Fremlegging av halvårsregnskap, behandling av premissgivende bestilling, forslag til prisregulativ.

Møte nr. 3 Økonomiplan, budsjett og regulativ

Les mer om havnerådet

Les mer om sakspapir til havnerådet

Til toppen