Møter og sakspapir

Møtedager for havnestyret og havnerådet i 2024. 

Møter
Utvalg Jan Feb Mars April Juni Sep Okt Nov Des
Havnestyret 15 12 18 30 17 9 21 18
Havneråd 3 23 6


Møtetidspunkt 
Det blir 8 møter i havnestyret fra kl. 14 - 16 og 3 møter i havnerådet fra kl. 15 - 17. Dersom det skulle komme opp behov eller hastesaker utenom oppsatt møtekalender, blir det mulig å innkalle til ekstraordinært møte.

Les mer om havnestyret 

Les mer om sakspapir til havnestyret

Havnerådet har 3 årlige møtedager hvor følgende faste saker legges frem for behandling:

Møte nr. 1 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.

Møte nr. 2 Fremlegging av halvårsregnskap, behandling av premissgivende bestilling, forslag til prisregulativ.

Møte nr. 3 Økonomiplan, budsjett og regulativ

Les mer om havnerådet

Les mer om sakspapir til havnerådet