Vedlikehold

Ålesundregionens Havnevesen har kaier og eiendommer i tre forskjellige kommuner Ålesund, Giske og Sula. Det er en omfattende og varierende masse av bygninger, kaier, landareal og farledsinnretninger. For å kunne vedlikeholde og ta vare på alt dette er vi avhengig av en dyktig og operativ vedlikeholdsavdeling.

Flatholmen

Våre ansatte i vedlikeholdsavdelingen holder til i et eget bygg på Flatholmen, hvor de har garasje, verksted og lager. De utfører et allsidig arbeid med mange og svært varierende utfordringer hver eneste dag. Vedlikeholdsavdelingen har tre ansatte, samt en vedlikehold ingeniør som har det overordnede ansvaret for denne seksjonen.

 

Viktige oppgaver er:

Føre tilsyn i farled og ved kaier ved hjelp av havnebåt
Vedlikeholde farvannsoppmerking
Vedlikehold kaianlegg og gjestebrygger
Vedlikehold av kaiarealer og andre utearealer
Vedlikehold av bygninger og andre installasjoner
Brøyting av kaifront og kaiarealer

Bestill tjenester