Brosundet - heve/senk bro

Heve/senk broen er ute av drift grunnet vedlikehold og derfor senket. Fordi broen også er en beredskapsvei, kan den ikke heves til vedlikeholdet er utført. Når broen er i drift igjen vil kamera også vise status om den er hevet eller senket. Vi beklager ulempen det medfører.

Gjennomseiling i Brosundet
Når det ligger cruiseskip til kai ved Stornespiren og Prestebrygga, er kaiområder og gjennomseiling i Brosundet fra sørsiden stengt av sikkerhetsmessige årsaker, og som følge av internasjonale sikkerhetsregler (ISPS). Heve/senk broen i Brosundet vil også av sikkerhetsmessige årsaker noen ganger være stengt når det ligger skip til kai ved Stornespiren og Prestebrygga.