Landstrøm

Vederlag strøm

Det tas forbehold om at endringer i markedspris vil kunne endre pris i løpet av året.

Vederlag strøm
PRISTYPE PRIS ENHET MINSTEPRIS
Pris strøm til skip* Kr. 2,50 pr Kwt Kr. 650,00
Pris tilkoblingsvederlag for strøm Kr. 900,00 pr levering Kr. 900,00
Pris yrkesfartøy, 16A Kr. 150,00 pr døgn Kr. 150,00
Pris yrkesfartøy, 32A Kr. 300,00 pr døgn Kr. 300,00
* Strømpris pr kwh vil kunne variere i løpet av året.

* Virkning fra 1. desember 2023

Tilkobling på helligdager kan ikke påregnes. Prisene gjelder fartøy i næring, for andre strømleveranser kommer avgift på el.kraft i tillegg (Ref forskrift om særavgifter, § 3-12-7).

Brukere av landstrømanlegg uten standardisert plugg for tilkobling vil bli belastet med en kostnad på kr 3.000,- / 5.500,- u/ord arb.tid. Dette er kostnader ved bruk av nødvendig ekstern autorisert installatør for til/fra kobling, maks 4 timer (2t+2t)

ÅRH har også for utleie ulike strømkabler og plugger, samt Zinus-trommel inkl kabler. For mer informasjon rundt dette og eventuelle andre spørsmål vedrørende strømleveranse kontakt havnevakta på 95 88 34 00.

Fartøy som legger seg på landstrøm ved offentlig kai i tråd med dette regulativet innrømmes 10% rabatt på ordinært kaivederlag. Dette gjelder ikke for priser oppgitt pr døgn. Rabatt innrømmes ikke når minstepris for kai/strømvederlag blir belastet.
 

Bruk av landstrømanleggene

Ålesundregionens havnevesen bidrar til et bedre miljø ved at det bygges ut landstrømanlegg for de ulike kaiene og ulike skipstyper. De fleste investeringene er støttet av Enova, og utbyggingen gjøres i samarbeid med lokale nettleverandører. 

Spenning og frekvens velges fra panelet ved kabeltrommelen, enten på selve kabeltrommelen eller på skap tilknyttet kabeltrommelen.

Tilkobling av landstrøm
For tilkobling, spørsmål og veiledning, kontakt havnevakten mobil 95 88 34 00

Les mer om havna sine tilkoblingspunkter på kaiene

For skip som har egen jordfeilovervåking, anbefales det å slå av jordfeilsovervåking fra land, dette velges på samme panel der en velger spenning og frekvens.

Krav til skip
Den samlede landstrømkapasiteten på hver kai er begrenset, så dersom det er flere større skip som ønsker tilkobling til samme anlegg må dette avklares med havnevakta.

Les mer om landstrøm til havner