Koble til landstrøm

Koble til landstrøm

Ålesundregionens havnevesen bidrar til et bedre miljø ved at det bygges ut landstrømanlegg for de ulike kaiene og ulike skipstyper. De fleste investeringene er støttet av Enova, og utbyggingen gjøres i samarbeid med lokale nettleverandører. 

Bruk av landstrømanleggene

Spenning og frekvens velges fra panelet ved kabeltrommelen, enten på selve kabeltrommelen eller på skap tilknyttet kabeltrommelen.

Tilkobling av landstrøm
For tilkobling, spørsmål og veiledning, kontakt havnevakten mobil 95 88 34 00

Les mer om havna sine tilkoblingspunkter på kaiene

For skip som har egen jordfeilovervåking, anbefales det å slå av jordfeilsovervåking fra land, dette velges på samme panel der en velger spenning og frekvens.

Krav til skip
Den samlede landstrømkapasiteten på hver kai er begrenset, så dersom det er flere større skip som ønsker tilkobling til samme anlegg må dette avklares med havnevakta.

Les mer om landstrøm til havner

Til toppen