Administrasjon

Administrasjonen for Ålesundregionens havnevesen har følgende arbeidsområder:

Administrasjonen arbeider kontinuerlig med forbedring av driftsrelaterte rutiner og prosesser, både internt og eksternt. Administrasjonen skal også følge opp, og påse at driften er i henhold til gjeldende direktiver og lovverk.
Det er i 2021 totalt 7 fast ansatte i administrasjonen.

Arbeidsoppgaver

Viktige arbeidsoppgaver for administrasjonen er arbeid med:

Forvaltning av administrative saker
Arkiv og ekspedisjon
Budsjett og plan arbeide
Regnskap, rapportering og lønn 
Sekretær for havnestyret og arbeidsutvalget
Drift av havnens IKT systemer

Bestill ISPS kort

Åpningstider sentralbord er fra kl. 09:00 - 15:00