Retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt. Les mer om retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Koronavirus
Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. 
Les mer om havna sine koronatiltak

Administrasjon

Administrasjon

Administrasjonen for Ålesundregionens havnevesen har følgende arbeidsområder:

Administrasjonen arbeider kontinuerlig med forbedring av driftsrelaterte rutiner og prosesser, både internt og eksternt. Administrasjonen skal også følge opp, og påse at driften er i henhold til gjeldende direktiver og lovverk.
Det er i 2021 totalt 7 fast ansatte i administrasjonen.

Arbeidsoppgaver

Viktige arbeidsoppgaver for administrasjonen er arbeid med:

Forvaltning av administrative saker
Arkiv og ekspedisjon
Budsjett og plan arbeide
Regnskap, rapportering og lønn 
Sekretær for havnestyret og arbeidsutvalget
Drift av havnens IKT systemer

Bestill ISPS kort

Åpningstider sentralbord er fra kl. 09:00 - 15:00

Til toppen