Havnestyret

Havnerådet oppnevner selv havnestyret, som er et driftsstyre for Ålesundregionens Havnevesen og har 7 medlemmer.

Havnestyrets oppmerksomhet

Havnestyret skal særlig ha sin oppmerksomhet henvendt på at Ålesundregionens havnevesen til en hver tid skal kunne gi brukerne et best mulig havnetilbud over et bredest mulig spekter, at havnens ressurser utnyttes på best mulig måte, samt at havnen til en hver tid er mest mulig konkurransedyktig. Havnestyret utøver alle funksjoner som havne- og farvannsloven til en hver tid fastsetter som kommunens oppgave.

 

 

Økonomiplan og årsbudsjett

Styret utarbeider forslag til årsbudsjett til havnerådet innenfor de mål og rammer som er vedtatt av havnerådet i økonomiplanen, og har den myndighet i budsjettsaker som etter gjeldende forskrifter om kommunal og fylkeskommunale budsjetter kan delegeres til havnestyret. De har 8 faste møter hvert år og eventuelt ekstra ordinære møter dersom dette er påkrevd.

Møteplan og sakspapir

Havnestyret 2020 - 2023

Havnestyret
Navn Verv E-post
Sindre Nakken leder Sindre.Muren.Nakken@alesund.kommune.no
Marit G. Alnes nesteleder marit.g.alnes@norconsult.com
Janne Grethe Strand Aasnæs medlem janne-grethe@strand-rederi.no
Richard Breen medlem Richard.Breen@alesund.kommune.no
Trine Otterlei medlem trine.otterlei@mrfylke.no
Knut Fagerli medlem knfag@mimer.no
Anne Berit Støyva Emblem Vara Anne.berit.stoyva.emblem@alesund.kommune.no
Knut Støbakk Vara kstobakk@gmail.com
Tore Roaldsnes Vara thr@bluewild.no
Idunn Fløan Kjøsnes Vara idunn.floan.kjosnes@alesund.havn.no
Ingvar Seth Vara ingvar.seth@juris.as
Kai Stenhjem Vara kai.stenhjem@bring.com
Ronny Blomvik Vara ro.blomvik@mimer.no