Havnestyret

Havnerådet oppnevner selv havnestyret, som er et driftsstyre for Ålesundregionens Havnevesen og har 7 medlemmer.

Havnestyrets oppmerksomhet

Havnestyret skal særlig ha sin oppmerksomhet henvendt på at Ålesundregionens havnevesen til en hver tid skal kunne gi brukerne et best mulig havnetilbud over et bredest mulig spekter, at havnens ressurser utnyttes på best mulig måte, samt at havnen til en hver tid er mest mulig konkurransedyktig. Havnestyret utøver alle funksjoner som havne- og farvannsloven til en hver tid fastsetter som kommunens oppgave.

Økonomiplan og årsbudsjett

Styret utarbeider forslag til årsbudsjett til havnerådet innenfor de mål og rammer som er vedtatt av havnerådet i økonomiplanen, og har den myndighet i budsjettsaker som etter gjeldende forskrifter om kommunal og fylkeskommunale budsjetter kan delegeres til havnestyret. De har 8 faste møter hvert år og eventuelt ekstra ordinære møter dersom dette er påkrevd.

Møteplan og sakspapir 2024

Havnestyret 2023 - 2027

Havnestyret
Navn Verv E-post
Harald Tom Nesvik leder harald.nesvik@solvtrans.no
Marit G. Alnes nesteleder marit.g.alnes@norconsult.com
Ronny Blomvik medlem blomvikronny@gmail.com
Astrid Strand medlem astrid@strand-rederi.no
Kai Stenhjem medlem kai.stenhjem@bring.com
Silje Brun Teigen medlem silje.bruun.teigen@adviso.no
Svein Magnus Kvaløy medlem Svein.Magnus.Kvaloy@alesund.havn.no
Torunn Lied Giske Vara torunn.lied.giske@maropp.no
Knut Fagerli Vara knfag@mimer.no
Trine Otterlei Vara trine.otterlei@mrfylke.no
Per Magne Eggesbø Vara per.magne@ramoen.no
Jan Arve Hoseth Vara jan.arve.hoseth@tyrholm.no
Johan Oksholen Vara johan@nor-seafoods.com
Idunn Fløan Kjøsnes Vara idunn.floan.kjosnes@alesund.havn.no