Retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt. Les mer om retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Koronavirus
Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. 
Les mer om havna sine koronatiltak

E-post til havna

E-post til havna

Ålesundregionens havnevesen er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i Offentlighetsloven.

Det betyr blant annet at alle havnas saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra Ålesundregionens havnevesen, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i Ålesundregionens havnevesen saksdokumenter etter offentlighetsloven. Se også veileder til offentligloven.

Send derfor ikke brev eller e-post til havna med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent. Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet. 

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.

Til toppen