Retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt. Les mer om retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Koronavirus
Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. 
Les mer om havna sine koronatiltak

Saksbehandling og arkiv

Saksbehandling og arkiv

Sak- og arkivsystemet følger offentlig standard (NOARK) og er tilgangsstyrt. Der fagsystemet også er et arkivsystem, følger dette NOARK-standarden. Havnefogden er ansvarlig for den daglige arkivering i fagsystemet.

Vi registrerer personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og annen relevant informasjon som går fram av henvendelsen. 

Ålesundregionens havnevesen sin offentlige journal ligger på havna sin webside under postlister. Dette er en journal over havna sine inngående og utgående dokument som blir registrert i sak- og arkivsystemet. 

Les mer om havna sine postliste

Til toppen