Saksbehandling og arkiv

Sak- og arkivsystemet følger offentlig standard (NOARK) og er tilgangsstyrt. Der fagsystemet også er et arkivsystem, følger dette NOARK-standarden. Havnefogden er ansvarlig for den daglige arkivering i fagsystemet.

Vi registrerer personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og annen relevant informasjon som går fram av henvendelsen. 

Ålesundregionens havnevesen sin offentlige journal ligger på havna sin webside under postlister. Dette er en journal over havna sine inngående og utgående dokument som blir registrert i sak- og arkivsystemet. 

Les mer om havna sine postliste