Sula

Sula er et viktig trafikknutepunkt for Europavei 39, kyststamveien som går igjennom kommunen og en viktig fiskeri- og jordbrukskommune. Flere næringer er godt representert, blant annet skipsbyggingsindustri, transport og fiskeforedling.

Oversikt over kaier i Sula og tjenester som tilbys.

Dette kartet gir et realtidsbilde av skipstrafikken i Sula. Kartet viser fartøy som er i bevegelse og ligger til kai. Ved å bruke menyen til venstre kan du sette innstillinger for kartet, som for eksempel å vise navnet på fartøyene. Klikk på fartøyene for å få mer informasjon. Du kan zoome inn eller ut ved å scrolle på kartet.

Script for AIS-data


Nyttige lenker

Bestill anløp  Finn pris  

Bestill tjenester  

Kai og tjenester i Sula

Kaier - Sula
Kainavn/sted Lengde ISPS Vann Strøm
Lerheim Kaia 30 NEI NEI NEI