Havneråd

Ålesundregionens havnevesen er et interkommunalt samarbeid mellom de fire kommunene, Ålesund, Haram, Sula og Giske. Kommunestyrene i de ulike eier kommunene har gitt utvidede fullmakter til havnerådet gjennom de vedtekter som selskapet har. Dette gir organisasjonsstrukturen en fleksibel og god forvaltning av det havnefaglige og gjør at Ålesundregionens havnevesen kan føre en aktiv og kontinuerlig utvikling av havnetilbudene i regionen.

Folkevalgte representanter

Ålesundregionens Havnevesen ledes av et havneråd bestående av 8 folkevalgte representanter fra de deltakende kommuner oppnevnt av det enkelte kommunestyrer.

 
Fullmakt fra kommunestyrene

Havnerådet har etter fullmakt fra kommunestyrene den overordnede styringen med selskapet og skal påse at havnefellesskapets formål fremmes i overensstemmelse med vedtektene, vedtatte beslutninger og havne- og farvannslovens bestemmelser. De har det overordnede ansvar når det gjelder økonomi, herunder vedta økonomiplan, budsjett, bevilge de nødvendige midler til havnens drift og utbygging og fatte beslutning om opptak av lån innen for de rammer gitt av eierkommunene. De skal godkjenne havnevesenets regnskaper.  De fastsetter lokale forskrifter og velger representanter til havnestyre. Havnerådet møtes 3 ganger pr år for behandling av saker som havnestyret og havnefogden fremlegger for behandling. 

Møter og sakspapir
 

Havnerådet 2023 - 2027 

Havneråd 2023 - 2027
Navn Verv Kommune E-post
Birger Flem Leder Ålesund Birger.Flem@politikar.alesund.no
Kenneth Langvatn Nestleder Giske Kenneth.Langvatn@politikar.giske.no
Turid Kristin Sand Humlen Medlem Sula Turid.Kristin.Sand.Humlen@sula.kommune.no
Vebjørn Krogsæter Medlem Haram Vebjorn.Krogsaeter@politikar.alesund.no
Sindre Nakken Medlem Ålesund Sindre.Muren.Nakken@politikar.alesund.no
Asgeir Berg Medlem Ålesund Asgeir.Berg@politikar.alesund.no
Jessica Gärtner Medlem Ålesund Jessica.Gartner@politikar.alesund.no
Daniella Baarholm Medlem Ålesund Daniella.Jordanova.Baarholm@politikar.alesund.no
Monica Molvær Vara Ålesund Monica.Molvaer@politikar.alesund.no
Harry Valderhaug Vara Giske Harry.Valderhaug@politikar.giske.no
Vara Giske
Bendik Havnegjerde Vara Sula bendik.havnegjerde@sula.kommune.no
Vara Sula
Randi Walderhaug Frisvoll Vara Haram randi.helga.walderhaug.frisvoll@politikar.alesund.no
Lisa Alvestad Vara Haram lisa.alvestad@politikar.alesund.no
Tore Hovland Vara Ålesund tore.hovland@politikar.alesund.no
Tor Andre Gram Franck Vara Ålesund tor-andre.gram.franck@politikar.alesund.no
Lene Vadseth Larsgård Vara Ålesund Lene.Vadseth.Larsgard@politikar.alesund.no
Runar Paulsen Vara Ålesund Runar.Paulsen@politikar.alesund.no
Jannicke Strømmen Vara Ålesund jannicke.strommen@politikar.alesund.no
Elin Drønnen Vara Ålesund Elin.Anja.Dronnen@politikar.alesund.no
Arild Holmeide Vara Ålesund arild.holmeide@politikar.alesund.no
Nora Morken Farstad Vara Ålesund nora.gunn.morken.farstad@politikar.alesund.no