Siste nytt

A.P. Møller – Maersk annonserer nytt og innovativt fryselager på Flatholmen havneanlegg.

A.P. Møller – Maersk kunngjør et nytt innovativt kjølelager som er planlagt bygget ved Flatholmen havneanlegg i Ålesund, Norge. Det nye anlegget er spesielt designet for å imøtekomme behovene til den store norske sjømatnæringen. Det vil være blant de største kjølelagrene av sitt slag i landet og forventes å være fullt operativt innen første kvartal i 2024.

Mål om nullutslipp for hele virksomheten

Byggingen av det nye anlegget i Ålesund vil være i henhold til BREEAM Excellent-standarden og i full overensstemmelse med Maersks overordnede mål om nullutslipp for hele virksomheten pr. 2040. Når anlegget er i drift, forventes det å bidra betydelig til å redusere kundenes klimafotavtrykk i hele forsyningskjeden.

«Vi er glade for å annonsere vårt første grønne kjølelager i Norge. Mange av våre kunder, spesielt innen sjømatnæringen, ser etter langsiktige partnere med teknologi og kapasiteter som kan bidra til å redusere næringens klimaavtrykk. Fryseriet i Ålesund er enda et skritt fremover i vår forpliktelse til å sette kursen mot nullutslippslogistikk samtidig som det muliggjør full ut integrert logistikk for våre kunder.»

Birna Odefors Are Managing Director, Nordics, A.P. Moller – Maersk

Maersks utslippsmål innebærer at minst 90 pst. av selskapets globale kjølekjede- og kontraktslogistikkvirksomhet vil bli sertifisert som grønn innen 2030 (scope 1 og 2).

Det nye anlegget vil inkludere rundt 12 000 kvm fullt konvertibelt temperaturkontrollert areal. Totalt vil anlegget ha kapasitet for lagring av over 33 000 paller med fryselagerprodukter, samtidig som det fullt ut vil ivareta integrert kjølekjedelogistikk med lagring, distribusjon og innlandstransporttjenester for sine kunder.

"Med dette initiativet tar vi enda et skritt fremover for å muliggjøre tilbud med faktisk ubrutt kjølekjede i Norge. Det nye anlegget på Flatholmen i Aalesund vil gjøre at all last kan samles og lagres direkte ved vårt fryselager på terminalen i stedet for å fraktes mellom flere mindre lagre i regionen. Plasseringen ved kaien gir enkel infrastrukturtilgang for palletert last fra nord, og begrenser behovet for trafikk mellom ulike fryserier og terminal. Alt dette vil forbedre kundenes kontantstrøm og føre til lavere driftskostnader for alle involverte», sier Birna Odefors, områdesjef, Norden, A.P. Møller – Maersk.

Aalesund, Norway Maersk

Maersk har vært aktiv i flere tiår i Ålesundregionen, hvor mesteparten av mottaket av villfangst i Norge foregår, og som også er det viktigste knutepunktet for fisk fra Nord-Norge.

Det nye anlegget vil fungere som ledd i en sømløs forsyningskjede for kunder ved transport av frosne og kjølte produkter. Ålesunds strategiske beliggenhet gir enkel tilgang til nasjonale veinett og havner, og til store containerknutepunkter i Europa, og fra der tilgang til resten av verden.

Avtalen med Maersk, om å bygge et stort, grønt kjølelager, er nok en milepæl i utviklingen av Ålesund havn, og er et viktig skritt i det langsiktige partnerskapet.

«Vi er stolte og glade for å kunne bidra til denne svært viktige utviklingen for Ålesundregionen. Den lange og gode relasjonen til Maersk i Ålesund bekreftes gjennom denne avtalen, og vi er sikre på at dette vil skape grunnlag for god næringsutvikling i vårt område.»

Ole Christian Fiskaa Havnefogd, Ålesundregionens havnevesen

Norge er verdens ledende produsent av atlantisk laks og en av de største sjømateksportørene i verden. Norsk havbruksnæring har utviklet seg til å bli en svært viktig næring. Verdien av den norske fiskeeksporten utgjør i dag over NOK 120 milliarder og er målsatt å femdobles innen 2050.

Om A.P. Møller - Maersk

A.P. Møller - Maersk er et integrert logistikkselskap som jobber med å koble sammen og forenkle kundenes forsyningskjeder. Som en global logistikkleder opererer selskapet i mer enn 130 land og sysselsetter over 100 000 mennesker over hele verden. Maersk har som mål å nå netto nullutslipp innen 2040 på tvers av hele virksomheten med ny teknologi, nye fartøyer og grønt drivstoff.

Om Ålesundregionens havnevesen

Ålesund ligger på Nordvestkysten av Norge, 380 km nord for Bergen. Havnen håndterer alle typer fartøy, fra containerfartøy til fiskefartøy. Nøkkeltall årlig: 16.000 anløp, 2.000.000 tonn last og 70.000 TEU/containere. Eksporten omfatter fisk, fiskeprodukter, hydrauliske maskiner, skipsbyggingsprodukter og møbler. ÅRH er Norges største eksporthavn for fiskeprodukter, Norges nest største containerhavn etter Oslo og Norges nest største cruisehavn etter Bergen.                                            

Lenke til pressemelding:

https://www.maersk.com/news/articles/2022/12/19/maersk-announces-new-and-innovative-cold-storage-facility-in-norway

Til toppen