Siste nytt

Forbudet gjelder havneanløp for russiskflaggede fartøy, med unntak av fiskefartøy.

Flott dag med Iona og MS Rotterdam på besøk i Ålesund og MS Rotterdam besøker byen for første gang. I den forbindelse var det plakettoverlevering om bord i skipet med havnefogd, Ole Christian Fiskaa og Tom Anker Skrede fra Destinasjon Ålesund & Sunnmøre.

 

Følgende e-post adresser til havnevesenet er ute av drift i dag:

post@alesund.havn.no
vakta-hav@alesund.havn.no

For saker som haster vennligst ta kontakt på mobil:
Havnevakta - 95 88 34 00
 

Med 78 nye digitale seilingsruter for Troms og Finnmark er Kystverkets digitale rutetjeneste routeinfo.no nå blitt landsdekkende med over 600 digitale seilingsruter for navigasjon til alle større norske havner, fra Halden til Kirkenes. Tjenesten skal støtte navigatører under ruteplanlegging av seilaser.

Havna mottar jevnlig søknader om støtte til ulike formål. På generelt grunnlag, så stilles det krav om at havnekapitalen ikke anvendes til formål som ikke tjener sjøtransport og havneformål. For at havnestyret skal kunne vurdere søknadene og arrangementene, så er det vesentlig at innholdet i dem er egnet til å beskrive godt hvilke mål som tenkes oppnådd med arrangementene, og hvordan disse sammenfaller med ÅRHs virksomhetsmål.

 

Innen 1. mai i år skal regjeringen ha på sitt bord forslag til utforming av klimakrav til bruk ved det offentliges anskaffelser av tjenester innen sjøtransport og ved anbud for ferje- og hurtigbåter. Det oppdraget er nå gitt til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.

 Fra 1. januar gjelder ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, inkludert egne fartsgrenser for fritidsfartøy.
Kystverket har vedtatt ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen. Den trer i kraft 1.  januar 2022, samtidig som rundt 125 lokale fartsforskrifter i 95 kommuner oppheves.

Vi takker for samarbeidet i 2021 og ønsker alle våre samarbeidspartnere og kunder en fredfull Jul og et Godt Nyttår!

Priser og vilkår for 2022 er nå klar. De vesentlige endringer er betaling per time for fritidsbåter og farvannsavgiften tas bort som avgift i regulativregelverket til ÅRH.
 

Kystverket foreslår å øke losavgiftene med 5,2 prosent og sikkerhetsavgiftene med 2,2 prosent i gjennomsnitt fra 1. mars 2022.

‒ Redusert cruisetrafikk har gitt sterkt redusert inntekt i 2021 og 2020 i forhold til tidligere år. Aktiviteten til enkelte andre typer skip er også påvirket av Covid-19, men det er reduksjonen i antall lospliktige seilaser og losoppdrag for cruisetrafikken som gir de store utslagene, sier Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Til toppen