Siste nytt

EU har i løpet av de siste årene blitt en internasjonalt viktig pådriver for det grønne skiftet. Med den omfattende klimapakken «Klar for 55» rettes flere tiltak også mot sjøfarten og mot havnene.

 

Høsten 2019 ble den digitale utgaven av Den norske los lansert. Farvannsbeskrivelsen ble flyttet fra bøker i bokhylla, via pdf-utgave til en digital interaktiv nettside. Underveis i digitaliseringsprosessen ble det avdekket et stort behov for oppdatert informasjon om havner. I 2020 ble det utgangspunktet for digitaliseringsprosjektet «Havnedata» med mål om å etablere standardiserte datasett for havnedata, i tillegg til å etablere et nasjonalt forvaltningsopplegg på samme plattform som felles kartdatabase.

Innstramningene som ble varslet 6. oktober, om at russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn kun kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord, trer i kraft fredag 14. oktober.

I lys av de siste dagers hendelser, både knyttet til droneobservasjoner og hendelsen med Nord Stream 1 og 2, ber Sjøfartsdirektoratet om økt årvåkenhet i den maritime næringen.

 

Kystverket hever det maritime sikringsnivået til nivå 2 for utvalgte havneanlegg.
 

 

Fem nye landstrømprosjekter får 34 millioner kroner i Enovastøtte og av disse vil NOK 7 438 000 bli tildelt Flatholmen havneanlegg.

I 1969 ble det funnet store mengder olje under havbunnen utenfor norskekysten. Med dette ble det også behov for en statlig oljevernberedskap. I 2022 er det 50 år siden det moderne oljevernet i Norge så dagens lys og det skal selvsagt markeres av Kystverket. I Ålesund vil markering bli på Skansekaia sør den 17.juni fra kl. 10 - 14 og program kommer etter hvert. 

 

Diskusjonen har blusset opp igjen etter pandemien; er cruisenæringen lønnsom? Svaret er definitivt; JA.
  

Havna søker sommervert/vertinner til vedlikehold for snarlig tiltredelse. Passer godt for studenter/ ungdommer som liker å jobbe ute med allsidige oppgaver.

I perioden 28/5-2022 til 26/6-2022 vil det bli lagt ut rørledninger i området Kipervika/ Ballastgrunnen i Ålesund 

 

Til toppen