Siste nytt

Ålesundregionens havnevesen er en interkommunal sammenslutning med kommunene Giske, Sula og Ålesund. Havnen drives på forretningsmessig basis under ledelse av et felles havneråd og havnestyre. Havnevesenet har i dag 14 heltidsstillinger.

Havna mottar jevnlig søknader om støtte til ulike formål. På generelt grunnlag, så stilles det krav om at havnekapitalen ikke anvendes til formål som ikke tjener sjøtransport og havneformål. For at havnestyret skal kunne vurdere søknadene og arrangementene, så er det vesentlig at innholdet i dem er egnet til å beskrive godt hvilke mål som tenkes oppnådd med arrangementene, og hvordan disse sammenfaller med ÅRHs virksomhetsmål.

 

 

 

Fra 1. november 2022 trådte nytt regelverk for energieffektivitet på skip, i kraft. Kravene er gjeldende fra januar 2023.

Havna søker sommervert/vertinner til vedlikehold for sommeren 2023. Passer godt for studenter/ ungdommer som liker å jobbe ute med allsidige oppgaver.

 

A.P. Møller – Maersk kunngjør et nytt innovativt kjølelager som er planlagt bygget ved Flatholmen havneanlegg i Ålesund, Norge. Det nye anlegget er spesielt designet for å imøtekomme behovene til den store norske sjømatnæringen. Det vil være blant de største kjølelagrene av sitt slag i landet og forventes å være fullt operativt innen første kvartal i 2024.

Priser og vilkår for 2023 er nå klar. Prisliste og forretningsvilkår skal være et dokument for å gjøre det enkelt for våre brukere å gjøre seg kjente med hvordan tjenestene til havna er priset.

EU har i løpet av de siste årene blitt en internasjonalt viktig pådriver for det grønne skiftet. Med den omfattende klimapakken «Klar for 55» rettes flere tiltak også mot sjøfarten og mot havnene.

 

Høsten 2019 ble den digitale utgaven av Den norske los lansert. Farvannsbeskrivelsen ble flyttet fra bøker i bokhylla, via pdf-utgave til en digital interaktiv nettside. Underveis i digitaliseringsprosessen ble det avdekket et stort behov for oppdatert informasjon om havner. I 2020 ble det utgangspunktet for digitaliseringsprosjektet «Havnedata» med mål om å etablere standardiserte datasett for havnedata, i tillegg til å etablere et nasjonalt forvaltningsopplegg på samme plattform som felles kartdatabase.

Innstramningene som ble varslet 6. oktober, om at russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn kun kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord, trer i kraft fredag 14. oktober.

I lys av de siste dagers hendelser, både knyttet til droneobservasjoner og hendelsen med Nord Stream 1 og 2, ber Sjøfartsdirektoratet om økt årvåkenhet i den maritime næringen.

 

Til toppen