Siste nytt

Fem nye landstrømprosjekter får 34 millioner kroner i Enovastøtte og av disse vil NOK 7 438 000 bli tildelt Flatholmen havneanlegg.

I 1969 ble det funnet store mengder olje under havbunnen utenfor norskekysten. Med dette ble det også behov for en statlig oljevernberedskap. I 2022 er det 50 år siden det moderne oljevernet i Norge så dagens lys og det skal selvsagt markeres av Kystverket. I Ålesund vil markering bli på Skansekaia sør den 17.juni fra kl. 10 - 14 og program kommer etter hvert. 

 

Diskusjonen har blusset opp igjen etter pandemien; er cruisenæringen lønnsom? Svaret er definitivt; JA.
  

Havna søker sommervert/vertinner til vedlikehold for snarlig tiltredelse. Passer godt for studenter/ ungdommer som liker å jobbe ute med allsidige oppgaver.

I perioden 28/5-2022 til 26/6-2022 vil det bli lagt ut rørledninger i området Kipervika/ Ballastgrunnen i Ålesund 

 

Forbudet gjelder havneanløp for russiskflaggede fartøy, med unntak av fiskefartøy.

Flott dag med Iona og MS Rotterdam på besøk i Ålesund og MS Rotterdam besøker byen for første gang. I den forbindelse var det plakettoverlevering om bord i skipet med havnefogd, Ole Christian Fiskaa og Tom Anker Skrede fra Destinasjon Ålesund & Sunnmøre.

 

Følgende e-post adresser til havnevesenet er ute av drift i dag:

post@alesund.havn.no
vakta-hav@alesund.havn.no

For saker som haster vennligst ta kontakt på mobil:
Havnevakta - 95 88 34 00
 

Med 78 nye digitale seilingsruter for Troms og Finnmark er Kystverkets digitale rutetjeneste routeinfo.no nå blitt landsdekkende med over 600 digitale seilingsruter for navigasjon til alle større norske havner, fra Halden til Kirkenes. Tjenesten skal støtte navigatører under ruteplanlegging av seilaser.

Havna mottar jevnlig søknader om støtte til ulike formål. På generelt grunnlag, så stilles det krav om at havnekapitalen ikke anvendes til formål som ikke tjener sjøtransport og havneformål. For at havnestyret skal kunne vurdere søknadene og arrangementene, så er det vesentlig at innholdet i dem er egnet til å beskrive godt hvilke mål som tenkes oppnådd med arrangementene, og hvordan disse sammenfaller med ÅRHs virksomhetsmål.

 

Til toppen