Årsmelding 2023

2023 ble nok et historisk godt år for Ålesundregionens havnevesen (ÅRH). Ålesund er Norges største cruisehavn, største fiskerihavn og nest største containerhavn uttaler havnefogd Ole Christian Fiskaa.

ÅRH har hatt som mål å utvide cruisesesongen for å øke inntektene både for havna og det lokale næringslivet. Dette har vi lykkes godt med, og stadig flere lokale bedrifter melder om økt omsetning og gode resultater, i likhet med den interkommunale havnevirksomheten. Vi er også svært stolte over å ha åpnet et velfungerende landstrømsanlegg for cruiseskip i 2023. 

Vi er glade for å kunne rapportere at 18 % av anløpte cruiseskip i 2023 ble koblet til landstrøm. Målet for 2024 er at minst 50 % av cruiseskipene skal være tilkoblet. På dette området er Ålesund blant de fremste globalt. 

Gode havnefasiliteter for fiskeflåten

Som fiskerihavn er et av våre mål å tilby gode havnefasiliteter for fiskeflåten, slik at det regionale næringslivet kan fortsette å utvikle seg positivt, både økonomisk og med tanke på arbeidsplasser. ÅRH har gjort store investeringer i infrastruktur ved Flatholmen havneanlegg for å sikre at Ålesund forblir et nasjonalt tyngdepunkt for fiskeri. 

Fiskeflåten trenger gode havneforhold, og Ålesund sentrum er i dag det viktigste tilbudet, men havna der er under sterkt press, noe som utgjør en utfordring for fiskerinæringen. Flatholmen havneanlegg utvikler seg i rekordtempo, med kaibygging og forberedelser for bygging av nytt landareal til en containerterminal. Den nye delen av anlegget, Flatholmen Nord, skal stå ferdig i juli 2024, og vi er i rute for å nå dette målet. Havnefogden avslutter med å rette en særlig takk til ÅRHs medarbeidere, som har vist en fantastisk innsats gjennom et spennende og fruktbart år.

 

 

 

Les mer om årsmelding Ålesundregionens havnevesen 2023 (PDF, 894 kB)