Retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt. Les mer om retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Koronavirus
Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. 
Les mer om havna sine koronatiltak

Siste nytt

Årsmeldingen 2020

Klikk for stort bilde2020 ble et krevende år, også for Ålesundregionens havnevesen - uttaler havnefogd Ole Christian Fiskaa. Som for våre eierkommuner, så ble mars måned dramatisk. ÅRH besluttet 12.03.2020 å innføre smitteverntiltak, med hovedfokus på å opprettholde drift av havnevakten, som er samfunnskritisk ressurs.

2020 ble et krevende år

Med iverksatte tiltak så har havnedriften gått som normalt, også med kontrollert håndtering av et antall skipsanløp med Covid19-smitte, under ledelse av kommuneoverlegen. ÅRH har ikke hatt fravær eller redusert kapasitet som følge av pandemien eller smitteverntiltakene.

ÅRHs styrende organer besluttet allerede i mars, at administrasjonen skulle følge den økonomiske utviklingen tett, og særlige tiltak ble iverksatt. Som følge av dette, så har den negative resultateffekten av pandemien vært begrenset i 2020. Slik har det også vært mulig å opprettholde ÅRHs utviklingsplaner, med investeringer som skal bidra til å styrke konkurransekraften til lokalt næringsliv i årene som kommer.

Fjernet utslipp og redusert støy

Denne spesielle situasjonen, med flere skip ved ventekai, har gjort at vi har lært mer om landstrøm. Gjennom å ha levert rundt 5 millioner kilowatttimer med landstrøm i 2020, så har vi både redusert kostnader for rederiene som anløper Ålesund, vi har fjernet utslipp av 3500 tonn av klimagassen CO2, vi har redusert støy og ÅRH har fått nødvendige inntekter. I tillegg, så har lokalt næringsliv levert tjenester til skipene, og mannskapene har brukt penger i sentrum. Det har også vært hyggelig å registrere at vi får gode tilbakemeldinger på servicenivået, og at mannskapet trives i byen vår.

Plug Ålesund AS stiftet

30.09.2020 ble selskapet Plug Ålesund AS stiftet. Dette selskapet eies 50% av ÅRH og 50% av Plug Holding AS, og skal stå for etablering av et anlegg som skal levere høyspent landstrøm til cruiseskip ved sørsidekaiene i Ålesund. Anlegget skal kunne levere strøm til to skip samtidig, og skal stå ferdig våren 2022.

Flatholmen
Utviklingen ved Flatholmen har holdt god fremdrift i 2020, og det planlegges at flytting av terminalaktiviteten fra Skutvika til Flatholmen, gjennomføres våren 2023. Omreguleringen av arealet i Skutvika nærmer seg ferdigstilling.

Klikk for stort bilde 
Cruisesesong i 2020
Det ble ingen cruisesesong i 2020. Cruisenæringen er en av de viktigste inntektskilden for ÅRH, og arbeidet i 2020 ble rettet mot planlegging for gjenoppstart i tett dialog med cruiserederiene, og flere av de andre viktigste norske cruisehavnene. ÅRH er opptatt av at cruisevirksomheten skal oppleves som positiv for både turistene, det lokale næringslivet, for befolkningen i byen og for rederiene. Vi arbeider tett med både cruiserederiene, med lokalt  næringsliv og med kommunen, for å oppnå dette. For havnen, så bidrar inntektene fra cruisenæringen vesentlig til finansiering av nødvendige oppgraderinger av infrastruktur og kaier i hele havneregionen. Som ledd i arbeidet med å legge forholdene til rette for mer lokal verdiskapning fra cruisenæringen, så investerte ÅRH i 50 meter ny flytekai, Rådhusbryggen, som ble lagt ut ved sørsiden i Ålesund. Kaien skal blant annet brukes for passasjertrafikk, der lokale tilbydere kan gjennomføre sightseeing-cruise for betalende turister. 

Ekstraordinær innsats

2020 ble et utfordrende første år for nytt havnestyre og nytt havneråd, og vi i administrasjonen ser frem til etter hvert å kunne gjennomføre møter med fysisk tilstedeværelse ved havnekontoret på Skansekaia. Jeg vil også benytte anledningen til å rette en særlig takk til ÅRHs medarbeidere, som har utvist en ekstraordinær innsats gjennom dette vanskelige året.

Les mer om Ålesundregionens havnevesen sin årsmeldingen for 2020

Til toppen