Siste nytt

Enova gir støtte til landstrømprosjekt på Flatholmen

Fem nye landstrømprosjekter får 34 millioner kroner i Enovastøtte og av disse vil NOK 7 438 000 bli tildelt Flatholmen havneanlegg.

Gitt støtte til 119 landstrømprosjekter

Dette er Enovas 13. utlysing for investeringsstøtte til landstrøm siden 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til 119 landstrømprosjekter med over 842 millioner kroner.

-Landstrøm er et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport ved at skipene kutter store utslipp når de ligger til kai. Nå er det også gledelig å kunne bidra til at cruisetrafikken inn i norske fjorder kan redusere sine utslipp, sier Rune Holmen, markedssjef for sjøtransport i Enova.

Skipene kutter utslippene fra skipsfarten

– Pengene regjeringen stiller til rådighet gjennom Enova fortsetter å komme prosjekter i hele Norge til gode. Landstrøm er vinn-vinn-vinn. Strøm fra land til skipene kutter utslippene fra skipsfarten, gjør den lokale luften bedre ved å redusere luftforurensingen, og sikrer jobber og verdiskapingen i den maritime næringen og reiselivet. Når Enova støtter fem nye landstrømprosjekter, er det lokal klimapolitikk på sitt beste, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Landstrømanleggene skal være i drift senest juli 2024.

Les mer om Envoastøtte til landstrøm

Kilde: Enova

Til toppen