Siste nytt

Forskrift, priser og vilkår 2023

Priser og vilkår for 2023 er nå klar. Prisliste og forretningsvilkår skal være et dokument for å gjøre det enkelt for våre brukere å gjøre seg kjente med hvordan tjenestene til havna er priset.

Enklere prisstrukturer

Det har de siste årene vært spesielt fokus på å forenkle prisstrukturene i dokumentet, samt gjøre det enklere for våre brukere. Priser for 2023 er i all hovedsak lagt opp til en prisøkning som følger den generelle prisutviklingen i samfunnet. Det er lag til grunn en KPI-justering på ca. 6.5% av de fleste vederlagene. For de største tonnasjegruppene er det lagt inn en økning på i overkant av 9%.

Les mer om Forskrift, priser og vilkår 2023 (PDF, 395 kB)

Til toppen