Forskrift, priser og vilkår 2024

Priser og vilkår for 2024 er nå klar. Prisliste og forretningsvilkår skal være et dokument for å gjøre det enkelt for våre brukere å gjøre seg kjente med hvordan tjenestene til havna er priset.

Det har de siste årene vært spesielt fokus på å forenkle prisstrukturene i dokumentet, samt gjøre det enklere for våre brukere. Priser for 2024 er i all hovedsak lagt opp til en prisøkning som følger den generelle prisutviklingen i samfunnet.  De fleste vederlagene er justert med utgangspunkt i en KPI på 4.8%. Utover dette kan vederlag og andre priser være justert noe for å hensyn ta driftsspesifikke endringer og behov. Priskalkulator vil bli oppdatert i begynnelsen av januar 2024.

Forskrift, priser og vilkår 2024 (PDF, 454 kB)

Forskrift, priser og vilkår 2024 - engelsk versjon (PDF, 9 MB)