Siste nytt

Kystbudsjettet øker med 80 millioner kroner

- 80 millioner kroner mer til farleder og investeringer i havner viser at Norske Havner har blitt hørt. Men vi trenger større økninger fremover om dette skal monne, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter.

Prioritere havn og sjøtransport

- Først og fremst tar vi dette som et signal på vilje til å prioritere havn og sjøtransport i årene som kommer, sier Gammelsæter. 

I budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene er det satt av 40 millioner kroner ekstra for tilskuddsordningen effektive og miljøvennlige havner. Den totale summen er da på 95,4 millioner kroner for 2022.

Det er også satt av 40 millioner kroner til å lage bedre farleder i Nord-Troms og Finnmark. Men det står ingenting om nøyaktig hvilke farleder dette gjelder.

Det er også enighet om at man skal rapportere systematisk om alle «vesentlige» klimagassutslipp som forårsakes av investeringer i vei og jernbane. Et annet forslag er at en skal holde tap av matjord og natur så lavt som mulig når man bygger vei.

Hensikten med forslagene er nok å redusere utbygging som svekker naturmangfoldet og øker klimautslippene. Dette er målsetninger som passer godt inn med en satsing på sjøtransporten.

Nettolønn til sjøfolk

Det har ellers vært en del usikkerhet rundt nettolønnsordningen i høst. Den nye regjeringen økte taket for tilskudd i forhold til Solberg-regjeringen, men den gamle ordningen hadde ikke tak.

Siden det ikke kom nye forbedringer i budsjettavtalen med SV, frykter rederiorganisasjonene og sjømannsorganisasjonene for at det vil bli færre norske sjøfolk fremover.

Andre forslag som er inne i budsjettavtalen mellom SV og regjeringen er økt låneramme til å fornye skipsflåten og å verne 10 prosent av kystnaturen.

Kilde: Norske havner

Til toppen