Siste nytt

Kystverket gir 60 millioner kroner i tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

Årets tildeling av tilskudd til effektive og miljøvennlige havner fra Kystverket er ferdig og seks prosjekter har fått tilsagn om støtte - hvor Ålesundregionens havnevesen er en av dem

Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner

I februar 2021 ble retningslinjene for tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner revidert, og tildelingen sommeren 2021 er derfor den første med oppdaterte retningslinjer. En av de største endringene fra tidligere er at prosjektene som får tildelt støtte har lengre tid på seg til ferdigstillelse. I tillegg er det en endring i måten prosjektene blir rangert mot hverandre.

‒ Vi var selvfølgelig spente på hvordan endringene i retningslinjene ville slå ut på rangeringslisten. Vi fikk mange flere søknader enn tidligere, og mange gode søknader. Med nye tidsfrister for ferdigstillelse av prosjektene er det også en større fleksibilitet på det enkelte års budsjett. Det betyr at det kan bli gitt tilsagn til noen flere over sommeren, når vi har fått oppdatert våre prognoser, sier seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket

Følgende prosjekter har fått tilsagn om tilskudd:

  • Oslo havn, i samarbeid med åtte andre havner – 18 millioner kroner.
  • Ålesundregionens havnevesen – 4,5 millioner kroner.
  • Fjord Base i Florø – 12,5 millioner kroner.
  • ASCO Sandnessjøen – 17,5 millioner kroner.
  • Kristiansund Base – 3,1 millioner kroner.
  • Seafront Logistics – 3,7 millioner kroner.

Prosjektene omhandler i stor grad ulike former for digitalisering og installasjon av smart gates.

‒ Det er gledelig at det kom inn så mange gode søknader som det gjorde. Det betyr igjen at det har vært en tøff konkurranse om å nå opp, men vi er trygge på at de prosjektene som får tilskudd vil gi gode og varige effekter i hele logistikkjeden, sier avdelingsleder Thor Vartdal i Kystverket.

Effektivitetsgevinster i form av reduserte klimagassutslipp

Ålesundregionens havnevesen sitt prosjekt går ut på å installere en automatisert hovedport til Flatholmen havneanlegg. Installasjonen skal føre til redusert ventetid i porten, bedre identifikasjon og bedre leveransesikkerhet.

Effektiviseringsgevinster er forventet som følge av redusert tidsbruk for lastebil og redusert liggetid for skip i havn -  uttaler havnefogd Ole Christian Fiskaa. Tidsbesparelsene beregnet til 12 % redusert liggetid, 20 minutter redusert ventetid for containerbiler og 10 minutter redusert tidsbruk i terminal for øvrige lastebiler. I tillegg er det beregnet effektivitetsgevinster i form av reduserte klimagassutslipp. Oppstart for prosjektet er 1. september 2021 og sluttdato 30. november 2022.

Til toppen