Retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt. Les mer om retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Koronavirus
Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. 
Les mer om havna sine koronatiltak

Siste nytt

Letter på smitteverntiltakene for kystcruise og cruise på Svalbard

Søndag 20. juni kl. 12 trådte nye regler for kystcruise og cruise på Svalbard i kraft. I følge de nye reglene fra Regjeringen, åpnes det nå for å ha inntil 2000 personer (mannskap og passasjerer) om bord ved kystcruise dersom passasjerer og mannskap er beskyttet mot SARS-CoV-2. Status som beskyttet må dokumenteres med koronasertifikat og foreløpig er norsk, svensk eller dansk koronasertifikat akseptert. Det er også et krav at kapasitetsutnyttelsen er maksimalt 90 prosent.

Klikk for stort bilde

Letter på flere av tiltakene

Regjeringen letter nå på flere av smitteverntiltakene som gjelder for reiselivsaktiviteter på Svalbard og for kystcruise. Blant annet vil det ikke lenger være krav om å fremvise negativt testsvar for SARS-CoV-2 før avreise til Svalbard for personer som kan dokumentere at de er beskyttet og kan fremvise koronasertifikat, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det åpnes for kystcruise langs norskekysten og på Svalbard på visse vilkår, og det vil igjen være mulig for charterfly fra fastlandet å lande på Svalbard. Alle endringene trer i kraft søndag 20. juni kl. 12.00.

– Det er viktig at også Svalbard kan få ta del i den åpningen vi nå gjør av samfunnet. Det har vært nødvendig med en særlig beskyttelse av Svalbard gjennom pandemien, blant annet fordi helseberedskapen er sårbar. Vi er i en god utvikling nå og jeg er derfor glad for at vi kan gjøre ytterligere lettelser, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

En økning i antall tilreisende vil kunne innebære fare for at det oppstår smitteutbrudd med påfølgende press på helseberedskapen lokalt og Sysselmannens redningsressurser. Svalbards geografiske beliggenhet gir lang transporttid ved behov for intensiv helsehjelp, noe som gjør at et eventuelt smitteutbrudd på Svalbard med behov for evakuering av pasienter til fastlandet, vil få store konsekvenser. Derfor må vi videreføre noen smitteverntiltak for reisende til Svalbard for i størst mulig grad å redusere smitterisikoen. Det innebærer at gjenåpning på Svalbard må skje mer gradvis og kontrollert enn på fastlandet.

Kystcruise langs norskekysten og på Svalbard

Som tidligere varslet kan koronasertifikatet bli tatt i bruk på kystcruise i forbindelse med trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan. Dersom ubeskyttede kommer om bord på skip med mange gjester vil det øke risikoen for smitteutbrudd. Erfaringene fra i fjor sommer tilsier at vi må være forsiktige fordi utbrudd på skip kan være vanskelige å håndtere. Derfor vil det bli anledning for kystcruise å ha et høyere antallsbegrensning når de som er om bord kan dokumentere med koronasertifikatet at de er beskyttet.

Før oppstart skal det legges frem en erklæring for Sysselmannen om at forskriftens krav er oppfylt. Det innføres antallsbegrensning for kystcruise langs norskekysten og på Svalbard dersom passasjerer og mannskap ikke er beskyttet på inntil 200 personer med testkrav før avreise. Kystcruise på Svalbard med inntil 200 personer som ikke er beskyttet må starte og avslutte på Svalbard. Dersom passasjerer og mannskap er beskyttet tillates inntil 2000 personer. Kapasitetsutnyttelsen er maksimalt 90 prosent. Det er videre et krav kystcruise på Svalbard må returnere til fastlandet eller hjemmehavn ved mistanke om eller bekreftede tilfeller av SARS-CoV-2 om bord.

Karanteneplikt

Forbudet mot ilandstigning gjelder kun kystcruise som har oppstart i land med karanteneplikt eller dersom fartøyet underveis har tatt om bord personer fra land med karanteneplikt eller dersom passasjerer eller mannskap underveis har gått i land i områder med karanteneplikt.

Dersom det er mistanke om smitte ved avslutning av kystcruise skal alle forbli om bord inntil lokal helsemyndighet har besluttet videre håndtering.

Les mer om koronasituasjonen

Kilde: Regjeringen.no

Til toppen