Mange høringssvar knyttet til nullutslipp

Stortinget vedtok i 2018 at verdensarvfjordene skal være utslippsfrie fra 2026. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) sendt Sjøfartsdirektoratet et forslag til regelverk ut på høring i juli. Nå er høringsfristen gått ut.

Stor interesse 

Det har vært stor interesse for dette forslaget som ventet, og Sjøfartsdirektoratet takker for alle innspill til høringen om nullutslipp i verdensarvfjordene, sier Henrikke Roald som er underdirektør for underavdeling regelverk og avtaler. 

Prosessen videre nå blir at en de neste ukene vil gå gjennom høringsinnspillene, og deretter sende en anbefaling til Klima- og miljødepartementet. Av hensyn til sakens fremdrift vil en en slik gjennomgang av innspillene skje så fort som mulig.

Slik omtalte Sjøfartsdirektoratet høringen som ble sendt ut i juli 


Les mer om høringsinnspillene 

Kilde: Sjøfartsdirektoratet