Navigasjonsvarsel - utlegging av rørledninger

I perioden 28/5-2022 til 26/6-2022 vil det bli lagt ut rørledninger i området Kipervika/ Ballastgrunnen i Ålesund 

Posisjoner dette gjelder for rørledningen er 62°28'9.0"N 6°9'25.0"E, 62°28'8.6"N 6°9'39.6"E,  62°28'10.5"N 6°9'45.4"E, 62°28'13.1"N 6°9'46.1"E

Se vedlagt trase:  
 

I samme tidsrom vil det bli slept 500 meterslengder med rør fra Gangstøvika posisjon: 62°28'46.7"N 6°14'33.0"E til Kippervika posisjon; 62°28'12.3"N 6°9'37.6"E

Nautilus Aldra som har oppdraget vil da følge hovedleden som vedlagt:
 

Det vil samtidig være en opplagssone for rørene fra meierikaien, posisjon: 62°28'10.0"N 6°9'48.1"E og østover til posisjon 62°28'10.6"N 6°10'22.1"E

Se vedlagt:
 

Under slep og legging vil det være følgebåt tilstede, og rørene vil bli merket med blink og blåser. Det vil bli blink og blåser samt AIS på enden av røret nord for Bålholmen.

Nedsenking av rør vil i hovedsak foregå på nattestid,
For ytterlige spørsmål kan oppdragsholder kontaktes:

Nautilus Aldra på vhf ch 16/12
Telefon 90581100
aldra@seloy.no