Nye miljøkrav for skip

Fra 1. november 2022 trådte nytt regelverk for energieffektivitet på skip, i kraft. Kravene er gjeldende fra januar 2023.

Skutvika containerterminal

Ambisjoner til IMO

Det er forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flytende innretninger som er endret, og MARPOL vedlegg VI er oppdatert og utvidet med krav om utarbeidelse av energieffektivitetsindeks (EEXI) og karbonintensitet (CII). Energy Efficiency Design Index (EEDI) og Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) ble obligatorisk fra 1. januar 2013.

I 2018 vedtok FNs skipsfartsorganisasjon IMO ambisjoner om 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra 2030 og minst 50 prosent innen 2050. Tiltak på lengre sikt blir fortsatt diskutert i IMO. Det samme er om målet skal stå på minst 50 prosent utslippskutt fra skipsfarten innen 2050, eller om ambisjonen skal være raskere kutt mot nullutslipp. 

For å nå målene ble IMO-landene i 2021 enige om noen tekniske og operasjonelle tiltak som gjelder fra 1. november 2022. Det medfører at alle skip fra 1. januar 2023 må beregne sin energieffektivitetsindeks (EEXI). Da må skipene også samle inn og rapportere årlig karbonintensitet (CII), som fra 2024 gir en karakter A-E.  I tillegg må rederiene legge fram planer (SEEMP) for hvordan energieffektiviteten gradvis skal bli bedre i takt med skjerpede krav.

Les mer om nye miljøkrav for skip
 

Bilde av IMOS's klimamål frem til 2050

Kilde: Sjøfartsdirektoratet