Siste nytt

Nye retningslinjer for mannskapsskifter i Norge

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet nye retningslinjer for mannskapsskifter i Norge i forbindelse med covid-19-pandemien

Hensikten med dokumentet er å gi en samlet oversikt over de regler og retningslinjer som er relevante for sjøfolk. Norske helsemyndigheter er ansvarlig for regelverk tilknyttet covid-19-pandemien, og regelverket kan bli endret fortløpende i takt med smittesituasjonen. 

Til toppen