Retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt. Les mer om retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Koronavirus
Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. 
Les mer om havna sine koronatiltak

Siste nytt

Partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum besøkte Ålesundregionens havnevesen

Trygve Slagsvold Vedum sammen med havnerådsleder Vebjørn Krogsæter og havnefogd Ole Christian Fiskaa på omvisning i havna og Stornespiren. Tema for omvisning var infrastruktur, landstrøm og klimakutt.

Kommuner samarbeider

Varaordfører og havnerådsleder Vebjørn Krogsæter hadde tatt med seg partilederen sin til Prestebrygga og kunne fortelle at Ålesund havn er et godt eksempel på interkommunalt samarbeid. Havnefogd Ole Christian Fiskaa orienterte om arbeidet med å etablere landstrøm.

– I 2020 leverte vi fem millioner kilowattimer fra landstrømanlegget på havna. I år regner vi med at dette blir fordobla, og slik sparer vi både miljøet og redusere støyen, sa Fiskaa.

Det største problemet nå er at NVE ikke greier å ta unna søknadene fra alle som ønsker å etablere landstrømanlegg. Derfor benytta havnefogden muligheten til å be myndighetene om å gjøre noe med det.       

 
10 millioner kilowattimer med landstrøm

Siden september 2020, så har vi levert 10 millioner kilowattimer med landstrøm fra våre kaier. På den måten har vi kuttet utslipp fra skipstrafikken med 7-8000 tonn CO2. Dette gir samme klimaeffekt som om vi skulle parkert 10-15% av alle bensin- og dieselbiler i Ålesund kommune.

Til toppen