Slik ivaretas smittevernet i Ålesundregionens havnevesen

Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke restriksjoner som gjelder for alle anløp og besøkende i våre havneområder.

Godstrafikk går som normalt

De norske havnene og sjøtransporten er blant de samfunnskritiske sektorene som fortsatt må ivareta aktivitet for å sikre at viktige varer kommer fram. Godstrafikken går som normalt i store deler av landet, også i Ålesundregionens havnevesen.

 

Varslingsplan ved mistanke om smitte på skip

•  Havnevakta i Ålesundregionens havnevesen på tlf: 958 83 400  vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlegen i kommunen om fartøyet først anløp. Sjøfartsdirektoratet har egne retningslinjer for mannskapsskifte og innreiseregler for sjøfolk.
Les mer om Sjøfartsdirektoratets retningslinjer i forbindelse med Korona

•  Folkehelseinstituttet på tlf: 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på tlf: 21 07 63 48 (smittevernvakta).

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

Ålesundregionens havnevesen forholder seg til enhver tid til nasjonale og kommunens retningslinjer for smittevern. Les mer om kommunens smittevern
 

Administrasjonsbygg på Skansekaia er stengt.

For å sikre smittevern og redusere antall fysiske kontaktpunkter er administrasjonsbygget kun åpent for besøkende etter avtale. Alle besøkende bes ta kontakt på tlf: 70 16 34 00

Hvordan arbeider Ålesundregionens havnevesen med smittevern?

En egen beredskapsgruppe er opprettet for å vurderer løpende retningslinjene fra myndighetene og hvilke tiltak man kan gjøre som havn for å bidra til et sterkere smittevern. Dette koordineres videre i tett samarbeid med smitteoverlegen i kommunen.

Våre tiltak

1.  Informasjon om varslingsplan og retningslinjer ved smitte om bord oversendes alle anløpende fartøy.

2.  Rutiner for personell som håndterer anløp er etablert for å redusere risiko for smitte.

3.  Ålesundregionens havnevesen sine ansatte i administrasjonen vurderer bemanningstetthet og tilgang for eksterne besøk i kontorlokalene løpende basert på smittesituasjonen lokalt.

4.  Virksomhetskritiske funksjoner knyttet til trafikkavvikling løses gjennom arbeidslag og redusert antall kontakter i løpet av arbeidsdagen.

5.  Klare retningslinjer for å ivareta smittevernet ved besøk, møter og eksterne aktiviteter basert på smittesituasjonen. Digitale møter skal som hovedregel avholdes under pandemien.

 

Hvordan påvirkes passasjertrafikk og cruisetrafikk?

I hht. kapittel 3 i Covid-19-forskriften tillates internasjonale kystcruise dersom rederiets Covid-10-protokoller er godkjent av Helsedirektoratet. Rederiet må imidlertid operere med følgende begrensninger:

•  Maks 90 % passasjerkapasitetsutnyttelse 

•  Begrenset til maksimalt 2000 personer om bord, inkl. mannskap og passasjerer