Siste nytt

Stenger havnene for russiske fartøy

Forbudet gjelder havneanløp for russiskflaggede fartøy, med unntak av fiskefartøy.

Norge har sluttet opp om og gjennomført i norsk rett alle EUs restriktive tiltak mot Russland vedtatt av EU til og med 15. mars 2022. Listeføringene vedtatt av EU i femte sanksjonspakke har allerede trådt i kraft i Norge.

Regjeringen har tidligere besluttet å arbeide for å gjennomføre restriksjoner på havneanløp og veitransport, og fredag 29. april ble forbudet mot havneanløp for russiskflaggede fartøy vedtatt.

Forbudet vil omfatte skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, samt yachter og lystfartøy eller fritidsfartøy som nærmere definert i forskriften.

Fiskefartøy omfattes ikke av forbudet.
 

Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Til toppen