Vi søker eiendomsforvalter og prosjektleder

Til stillingen søkes en resultatorientert og handlekraftig person med relevant utdanning fra høyskole eller tilsvarende, med byggeteknisk bakgrunn og som vil være til stede for seksjonens dyktige medarbeidere. Den rette kandidaten evner å ha omtanke for kolleger og kunder også på de travleste dagene.

Norges største fiskeri- og cruisehavn

Ålesundregionen havnevesen er Norges største fiskeri- og cruisehavn, Norges nest største containerhavn og med Europas nest største landstrømanlegg for cruiseskip. Havnen er inne i en historisk ekspansiv periode med stor utbygging av ny havneinfrastruktur og Ålesund som by har de senere årene hatt sterk vekst innenfor kultur og næringslivet. 

 

Arbeidsoppgaver - Leder for seksjon for vedlikehold:

Hovedfokus for seksjonen vil være forvaltning og utvikling av havnesammenslutningens eiendommer, bygninger, kaier, arealer og tekniske infrastruktur, herunder å planlegge og utarbeide innkjøp av eksterne tjenester og vedlikeholdsoppgaver. En sentral del av stillingen vil være ledelse av pågående og fremtidige prosjekter.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

  • Ledelse og gjennomføring av utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter.
  • Kontaktpunkt for leietakere.
  • Videreutvikle havnas viktige klima- og miljøarbeid.
  • Bidra til gjennomføring av virksomhetens anskaffelser.
  • Personalansvar for seksjonens dyktige medarbeidere.

 

Søk og les mer om stillingen