Vi søker ny havnebetjent

En av våre inspektører flytter og vi søker nå etter en havnebetjent til vår maritime avdeling. Stillingen som havnebetjent inngår i en vaktordning ved havnevakta, hvor arbeidet fordeles på en vaktplan med 4-ukers turnus med friperiode. Det vil være muligheter for opprykk til havneinspektør. 

Havnen i en ekspansiv periode
 

Ålesundregionens havnevesen er en interkommunal sammenslutning med kommunene Giske, Sula og Ålesund. Havnen drives på forretningsmessig basis under ledelse av et felles havneråd og havnestyre.
Havnevesenet har i dag 14 heltidsstillinger. Havnen har stor trafikk og er Norges største fiskerihavn, Norges nest største containerhavn og Norges største cruisehavn med Europas nest største landstrømanlegg. Virksomheten er sammensatt og omfatter fiskerihavn, container- og godshavn, cruisehavn, havn for offshorerelatert virksomhet og gjestehavn for fritidsbåter. Havnen er i en ekspansiv periode med utbygging av nye havnefasiliteter.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Anvisning av kaiplass
 • Oppsyn med kaier, havneanlegg og havneområder
 • Føre kontroll med trafikk i havnens sjøområder
 • Loggføring og dataregistrering
 • Oppgaver knyttet til havnesikring
 • Levering av tjenester til fartøyer
 • Generelle administrative oppgaver

Kvalifikasjonar

 • Det er ønskelig med gode ferdigheter i engelsk, samt grunnleggende kompetanse i bruk av forskjellige dataverktøy.
 • Søkeren må ha maritim nautisk utdanning og erfaring.
 • For stillingen kreves VHF-sertifikat, samt førerkort for bil.

Personlege eigenskapar

Vi ønsker ansvarsbevisste søkere som både er selvstendige, men som også er gode lagspillere.
 
Stillingen byr på en hektisk hverdag, der den rette vedkommende skal bidra til at ÅRH fremstår som miljøfokusert, kvalitetsorientert, operativ, imøtekommende, responderende, serviceinnstilt og konkurransedyktig, overfor nåværende og fremtidige kunder og brukere.

Vi tilbyr

 • En stilling i et tverrfaglig miljø med utviklingsmuligheter.
 • Varierende arbeidsoppgaver som spenner over mange kompetanseområder.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • En god offentlig pensjonsordning.

 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med vår havnekaptein 
Kristoffer Longva Åsheim
Telefon: 454 03 310
E-post: kristoffer.longva.asheim@alesund.havn.no

Søk på stillingen