Skjema - Søknad om ISPS kort

Søknad om ISPS kort

Adgang til kaiområdene

Ålesund havn er underlagt et sikkerhetsreglementet ISPS (International Ship and Port Facility Security Code). Dette er en internasjonal standard som skal forebygge og bekjempe terror og sabotasje, og annen kriminalitet.

ISPS kort

Nøkkelinformasjon 

 

Grunnet COVID 19 er servicekontoret stengt for besøkende og alle henvendelser rettes til post@alesund.havn.no eller telefon 70 16 34 00.

Krav om ISPS - kort
Alle som har et ærend innenfor ISPS-området i havnen må registrere seg for å få adgang. Kun personer med gyldig ISPS - kort utstedt av Ålesundregionens Havnevesen kan få tilgang til kaiområder sikret i henhold til ISPS regelverket.

Hvem kan anmode om ISPS - kort

 • Firma eller etat som har behov for adgang til havneanlegget/kaiområdet for å levere tjenester/varer til skip eller firma som har sin aktivitet innenfor ISPS området.
 • Etat som utøver myndighet på/ovenfor skip eller bedrift innenfor ISPS området
   

Godkjenning og utstedelse av ISPS - kort

 • Godkjenning fra terminaldrivere må innhentes FØR man sender inn skjema 
 • Send bilde sammen med skjema med godkjenning fra de aktuelle terminalene
 • Husk å oppgi postadresse kortet skal sendes til.
 • Man skal IKKE ha personlig fremmøte 
 • Skjema med godkjennelse fra terminaldriver sendes til e-post. post@alesund.havn.no
   

ISPS havneanlegg

Terminaldrivere
Flatholmen Skutvika Gjøsundet
Bring AS Tyrholm & Farstad AS Subsea7
G.C Rieber
Celsa Steelservice AS
Enger Transport

 

Utfylling av skjema for ISPS kort (PDF, 564 kB)

ISPS-reglementet

ISPS-reglementet omfatter alle skip over 500 bruttotonn, rederier, havner og myndigheter, samt leietakere og alle andre som benytter ISPS-havneanleggene. I Ålesund havn havn har Flatholmen, Skutvika, Gjøsund status som ISPS-havneanlegg, og har nødvendige sertifikater for å motta skip i internasjonal fart.

ISPS krever fysiske sikringstiltak. Uten godkjenning er det ulovlig for havnen å motta ISPS-skip.

ISPS områder

Ålesundregionens Havnevesen pålegger alle som skal oppholde seg på ISPS områder å bære eget personlig ISPS - kort. Kortet skal bæres synlig til enhver tid når man er inne på ISPS området.

Priser

Gebyr ISPS kort
GEBYRTYPE PRIS ENHET
Pris utstedelse av ID-kort med nøkkel (pin) kr 400 pr kort
Pris utstedelse av ID-kort til uten nøkkel (pin) kr 300 pr kort
Pris årsavgift for ID-kort med nøkkel (pin) kr 200 pr kort/pr år
Pris mobiladgang for innpassering ISPS-område kr 900 pr kort

 

Les mer om havna sine forskrifter og priser

 

Begrensning og ansvar

ID-kortet er en bekreftelse på at personen ser registrert i adgangskontrollsystemet til Ålesundregionens Havnevesen. Kortet er personlig og misbruk medfører inndragelse av kort. Kortholder avgir ved sin underskrift løfte om:

 • Å overholde de pålegg som blir gitt i forbindelse med securitysystemene på ISPS terminalene
 • Ikke røpe eller omtale eventuell beskyttet informasjon som han/hun blir betrodd eller på annen måte kommer i besittelse av, herunder tegninger av securitysystemer.
 • Ikke gi fra seg beskyttet informasjon om adgangskontroll eller overvåkningssystemer til uvedkommende.
 • Rapportere alle securityhendelser til Ålesundregionens Havnevesen.
 • Med sensitiv informasjon menes informasjon som er omtalt i sårbarhetsvurdering, securityplan og annen informasjon som for eksempel kan benyttes til å omgå adgangskontroll og overvåkningssystemer.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at kortet kun gir adgang til ISPS området for å

 • Utføre oppdrag bestilt av skip eller bedrift som holder til inne på ISPS området.
 • Besøke skip eller bedrift i annet ærend som er avtalt med skipet eller bedriften.
Til toppen