Ålesundregionens havnevesen

Ålesundregionens havnevesen er en av Norges største fiskerihavner og en stor godshavn i Møre og Romsdal. Havnen har en variert forretningsprofil og fungerer som et viktig import- og eksport knutepunkt for nasjonal og internasjonal frakt.

Havnebasert næringsutvikling

Vårt mål er at Ålesundsregionen skal ha nasjonal slagkraft ved å være Norges viktigste havn for fiskeri og maritim industri, kjent for innovasjon, miljø og aktiv tilrettelegging for effektive transportløsninger og næringsutvikling.

Ålesundregionens havnevesen skal bidra til dette ved å være en nasjonalt ledende tilrettelegger og pådriver innenfor havnebasert næringsutvikling og innovasjon. For å være konkurransedyktig, miljøvennlig, og i forkant, har Ålesundregionens havnevesen mål om å være pådriver for å ta i bruk miljø- og bærekraftige løsninger.

Det er en målsetting at Ålesundregionens havnevesen til enhver tid skal ligge i forkant av nasjonale og internasjonale krav til havnens utforming og sikkerhet og dermed fremstå som en pålitelig og sikkerhetsmessig trygg havn overfor nasjonale og internasjonale havnebrukere.

Interkommunalt samarbeid

Ålesundregionens Havnevesen er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Giske, Sula, Haram og Ålesund, og har 15 ansatte fordelt på seksjonene vedlikehold, maritim og administrasjon. 

 

Kommunene i det interkommunale samarbeidet har ulik struktur, samt forskjellig type skipstrafikk og havnevirksomhet. Samlet sett utgjør havnevirksomheten et komplett tilbud til den maritime næringen. Regionen fremstår som et maritimt "cluster", med et utstrakt tilbud til næringene innenfor et avgrenset geografisk område.

Forvaltning

Ålesundregionens havnevesen forvalter og drifter all kommunal havneinfrastruktur i tillegg til å veilede skipstrafikken i kommunene sine sjøområder, herunder alle kommunale kaier. Skipstrafikken må betale avgifter og vederlag for å benytte havneinfrastrukturen og for bruken av kommunens sjøområde. 

Artikkelliste