Retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt. Les mer om retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Koronavirus
Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. 
Les mer om havna sine koronatiltak

Siste nytt

Havnerådsmøte mandag 7.juni

Førstkommende mandag har havnerådet møte og saker som står på sakslisten er blant annet orienteringssak om KOFA - ikke brudd på regelverket, i tillegg til at årsregnskap og strategisk havneplan skal vedtas. 

Klikk for stort bildeHavneråd


Folkevalgte representanter

Ålesundregionens Havnevesen ledes av et havneråd bestående av 8 folkevalgte representanter fra de deltakende kommuner oppnevnt av det enkelte kommunestyrer. Havnerådet har etter fullmakt fra kommunestyrene den overordnede styringen med selskapet og skal påse at havnefellesskapets formål fremmes i overensstemmelse med vedtektene, vedtatte beslutninger og havne- og farvannslovens bestemmelser.

Overordnede ansvar

De har det overordnede ansvar når det gjelder økonomi, herunder vedta økonomiplan, budsjett og bevilge de nødvendige midler til havnens drift og utbygging. De skal fatte beslutning om opptak av lån innen for de rammer gitt av eierkommunene og godkjenne havnevesenets regnskaper. Havnerådet møtes 3 - 4 ganger pr år for behandling av saker som havnestyret og havnefogden fremlegger for behandling. 
 

Les mer om saker til behandling i havnerådet

Les mer om havnerådet

Til toppen