Møte i Havnestyret den 10.05.2021

I dag er det møte i havnestyret og møtet gjennomføres digitalt på Teams. 
 

Saker som skal behandles av havnestyret er blant annet status for aktivitet, drift og økonomi for april, årsregnskap og statistikk, delegerte saker og søknader om støtte til The North West, The Next Wave og Bypatriotens 17.mai - båtparade og BraBy 2021.

Les mer om havnestyrets saker til behandling

Les mer om Ålesundregionens havnestyre