Hygienesertifikat

Ålesundregionens havnevesen utsteder hygienesertifikat til fartøyer på forespørsel. Slike forespørsler rettes til maritim avdeling ved havnevakta. 

Fartøy som bestiller hygienesertifikat og får dette utstedt av Ålesundregionens havnevesen skal betale de til enhver tid gjeldende satser for slike dokumenter fastsatt av Helsedirektoratet. I tillegg kommer kostnader som Ålesundregionens havnevesen måtte ha med inspeksjoner, reise/levering m.m av disse til fartøyet.

Bestill hygienesertifikat