Priskalkulator

Priskalkulator

Dette er et verktøy for våre kunder til å kunne gjøre et estimat på hva det vil koste å anløpe en offentlig kai i havneregionen. Dette er kun estimat og vil kunne avvike fra faktiske og fakturerte beløp. Det vises ellers til ÅRH sitt prisregulativ med rabatter og regelverket knyttet til fastsettelsen av de ulike elementene.

Priskalkulator cruise

 

Grunnet feil i priskalkulator tar den ikke høyde for minstepris for ISPS-vederlag for passasjerer er kr. 6500,-.
Vi beklager og jobber med å rettet opp feilen snarest. 


Priskalkulator generell

Alle priser er å oppfatte som eks. mva. Ålesundregionens havnevesen tar forbehold om prisjusteringer og feil. 

PS! Priskalkulatoren er under utvikling så om det er noe dere brukere av denne ønsker at vi skal kunne se på muligheten for å endre / tilpasse så send oss gjerne et innspill på det pr e-post til post@alesund.havn.no

Til toppen