Retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt. Les mer om retningslinjer i Ålesund gjestehavn

Koronavirus
Ålesundregionens havnevesen arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. 
Les mer om havna sine koronatiltak

Priskalkulator

Priskalkulator

Priskalkulatoren er et verktøy for våre kunder til å kunne gjøre et estimat på hva det vil koste å anløpe en offentlig kai i havneregionen. Dette er kun estimat og vil kunne avvike fra faktiske og fakturerte beløp. Det vises ellers til ÅRH sitt prisregulativ med rabatter og regelverket knyttet til fastsettelsen av de ulike elementene.

Alle priser er å oppfatte som eks. mva. Ålesundregionens havnevesen tar forbehold om prisjusteringer og feil. For 2021 belastes det ikke farvannsavgift i Ålesundregionens havnevesen sitt havnedistrikt.

Priskalkulator for annen skipstrafikk

 

Priskalkulator for cruise


Det er laget en kalkulator for cruiseskip og en annen kalkulator for øvrige fartøystyper. PS! Priskalkulatoren er under utvikling så om det er noe dere brukere av denne ønsker at vi skal kunne se på muligheten for å endre / tilpasse så send oss gjerne et innspill på det pr e-post til post@alesund.havn.no
 

Til toppen