Priskalkulator

Dette er et verktøy for våre kunder til å kunne gjøre et estimat på hva det vil koste å anløpe en offentlig kai i havneregionen. Dette er kun estimat og vil kunne avvike fra faktiske og fakturerte beløp. Det vises ellers til ÅRH sitt prisregulativ med rabatter og regelverket knyttet til fastsettelsen av de ulike elementene.

Priskalkulator cruise

* Minstebeløpet for ISPS NOK 15 000,- er inkluderer 12 timer liggetid, utover dette blir fartøyet belastet med 1500,- pr påbegynte time.

KAIVEDERLAG LYSTFARTØY OG YACHTER
Lystfartøy og yachter med lengde over 24 meter betaler kr 7,50,- pr BT.
ISPS vederlaget er inkludert når lystfartøy/yacht holder vaktholdet selv.


Priskalkulator generell

Rabatt på rutefart innrømmes på grunnlag av seilingsplanen forelagt ÅRH av skipets reder eller operatør. Seilingsplan må minst dekke en tidsperiode på 6 måneder

Alle priser er å oppfatte som eks. mva. Ålesundregionens havnevesen tar forbehold om prisjusteringer og feil. 

PS! Priskalkulatoren er under utvikling så om det er noe dere brukere av denne ønsker at vi skal kunne se på muligheten for å endre / tilpasse så send oss gjerne et innspill på det pr e-post til post@alesund.havn.no