Salg av fortøyning og tjenester

Salg av fortøyning, vare og tjenester

Salg av varer og tjenester som havnen tilbyr sine kunder. Salg av varer er en konkret vare som er innkjøpt for videresalg. Tjenester er aktiviteter som havna utfører på vegne av sine kunder. Pris fastsettes forretningsmessig med resultateffekt.

FORTØYNINGSVEDERLAG

FORTØYNINGSVEDERLAG
BRUTTOTONNASJE FORTØYNING LØSKAST TOTALT TOTALT M/BÅT
0000 - 6 000 BT Kr. 1 550 Kr. 550 Kr. 2 100 Fortøyningsbåt brukes ikke for denne gruppen
6 001 - 8 000 BT Kr. 1 700 Kr. 700 Kr. 2 400 Fortøyningsbåt brukes ikke for denne gruppen
8 001 - 10 000 BT Kr. 3 200 Kr. 2 050 Kr. 5 250 Fortøyningsbåt brukes ikke for denne gruppen
10 001 - 40 000 BT For denne gruppen splittes ikke vederlaget For denne gruppen splittes ikke vederlaget Kr. 6 500 Kr. 8 000
40 001 - 60 000 BT For denne gruppen splittes ikke vederlaget For denne gruppen splittes ikke vederlaget Kr. 7 900 Kr. 9 700
60 001- 90 000 BT For denne gruppen splittes ikke vederlaget For denne gruppen splittes ikke vederlaget Kr. 11 600 Kr. 14 400
90 001 - 110 000 BT For denne gruppen splittes ikke vederlaget For denne gruppen splittes ikke vederlaget Kr. 13 000 Kr. 16 000
over 110 000 BT For denne gruppen splittes ikke vederlaget For denne gruppen splittes ikke vederlaget Kr. 18 600 Kr. 21 600

 

VEDERLAG STRØMLEVERANSE
* Strømpris pr kwh vil kunne variere i løpet av året. Tilkobling på helligdager kan ikke påregnes. Prisene gjelder fartøy i næring, for andre strømleveranser kommer avgift på el.kraft i tillegg (Ref forskrift om særavgifter, § 3-12-7). 
 

Vederlag strøm
PRISTYPE PRIS ENHET MINSTEPRIS
Pris strøm til skip* Kr. 2,00 pr Kwt _______
Pris tilkoblingsvederlag for strøm Kr. 850,00 pr levering Kr. 850,00
Pris yrkesfartøy, 16A Kr. 150,00 pr døgn Kr. 150,00
Pris yrkesfartøy, 32A Kr. 300,00 pr døgn Kr. 300,00
* Strømpris pr kwh vil kunne variere i løpet av året.

* Virkning fra 01.02.2023

Brukere av landstrømanlegg uten standardisert plugg for tilkobling vil bli belastet med en kostnad på kr 3.000,- / 3.500,- u/ord arb.tid. Dette er kostnader ved bruk av nødvendig ekstern autorisert installatør for til/fra kobling, maks 4 timer (2t+2t). ÅRH har også for utleie ulike strømkabler og plugger, samt Zinus-trommel inkl kabler.  For mer informasjon rundt dette og eventuelle andre spørsmål vedrørende strømleveranse kontakt havnevakta på mobil 95 88 34 00.

VEDERLAG GRÅVANNLEVERANSE

Leveranser til bil, for priser ta kontakt havnevakta på mobil 95 88 34 00.

 

VEDERLAG VANNLEVERANSE

VEDERLAG VANNLEVERANSE
PRISTYPE PRIS ENHET MINSTEPRIS
Pris ferskvann til skip Kr. 27 pr m3 Kr. 600
Pris tilkoblingsvederlag for vann Kr. 850 pr levering Kr. 850


Vannfylling, til- og fra kobling skal kun gjøres av ÅRHs personell, eller etter egen avtale.

Til toppen