Siste nytt

Regjeringen har besluttet at sjøfolk som kommer til Norge for å arbeide på skip unntas fra plikten til opphold på karantenehotell når de ankommer Norge etter å ha oppholdt seg utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det gjøres også unntak fra karantenehotell for personer som skal utføre kritiske samfunnsfunksjoner i Norge.

 

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt.

En arbeidsgruppe ledet av Sjøfartsdirektoratet har utredet ulike tiltak som kan bidra til å øke sikkerheten til turister som leier fritidsfartøy gjennom kommersiell virksomhet i Norge.

 

Dersom alle forhold ligger til rette, så går vi for en skikkelig flott båtparade i Ålesund 17. mai, sier Trine Klemetsen i Bypatrioten. 
 

Museumsskipet M/S Gamle Oksøy seiler langs kysten for å markere lostjenestens 300-årsjubileum og vil besøke Ålesund 17.juni fra kl. 11:30 - 22:00. Duoen Fliflet og Burgess holder konsert både på akterdekket, og på Fiskerimuseet der av LOS utstillingen skal åpnes.  

 

I dag er det møte i havnestyret og møtet gjennomføres digitalt på Teams. 
 

 - Vi jobber hver dag for å bli en mer bærekraftig og grønn havn. Det er derfor veldig gledelig at vi har fått innvilget støtte fra Envoa til landstrømsanlegg på Skansekaia, uttaler havnefogd Ole Christian Fiskaa. Anlegget skal først og fremst benyttes av kystruteskipene til Havila og Hurtigruten.

 

Ålesundregionens havnestyre vedtok på forrige styremøte å gi et økonomisk tilskudd til Den Norske Matfestivalen med kr 50 000,-

Ålesundregionens havnevesen oppfordrer alle båteiere til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, unngår unødig reise på tvers av regioner og kommuner og ha minst mulig sosial kontakt.

Ålesundregionens havnestyre har vedtatt å gi et økonomisk tilskudd til Ålesund Maraton i 2021 med kr 30 000

Til toppen